Skjærhaldenplanen er ute på andre høring

Kommunedeelplanen for Skjærhalden er lagt ut til andregangs høring. Fristen for uttalelse er 1. september.

Publisert Sist oppdatert

Politikerne i Hvaler har besluttet å sende den såkalte Skjærhaldenplanen ut på andregangs høring. Det ble vedtatt i det siste kommunestyremøtet før sommerferien.

Ved behandlingen ble det fremmet tilleggsforslag til planen fra de rødgrønne partiene - et tilleggsforslag som ble vedtatt av flertallet i kommunestyret. Forslagene legges ved planforslaget, og kan finnes i særutskriften fra kommunestyremøtet.

 Frist for å sende uttalelse til planen er den 1. september 2024.

Etter førstegangsbehandlingen av planen i fjor, er det nå gjort flere endringer og justeringer av planforslaget. Hvaler kommune opplyser på sine nettsider at mange av disse endringene er av mindre karakter, og er hovedsakelig en tydeliggjøring av det opprinnelige planforslaget, mens andre endringer er større og vil gi vesentlige endringer. Dette gjelder spesielt utvidelse av formålsområdene for småbåthavner i  indre og ytre havneområde for Skjærhalden. 

Hvaler kommune opplyser at det ligger papireksemplarer av plankart og planbestemmelser tilgjengelig på servicetorget på rådhuset. For øvrig er plandokumentene tilgjengelige på Hvaler kommunes nettside.

Powered by Labrador CMS