Ordfører Mona Vauger om kommuneøkonomien

Ordfører Mona Vauger sier at store lån og høye rentekostnader er hovedårsaken til budsjettsprekken de første fire månedene av 2023.
Ordfører Mona Vauger sier at store lån og høye rentekostnader er hovedårsaken til budsjettsprekken de første fire månedene av 2023.

- Store investeringer med bred politisk oppslutning er årsaken til budsjettsprekken i kommuneøkonomien

Kraftig renteøkning gjør at Hvaler kommune styrer mot et underskudd på rundt 27 millioner kroner i 2023. – Store investeringer med høye lånekostnader og og underskudd i selvkostområder er årsaken, sier ordfører Mona Vauger.

Publisert Sist oppdatert

Prognosene ved utgangen av april viser at Hvaler kommunes økonomi har forverret seg kraftig i løpet av årets første fire måneder. Ordfører Mona Vauger opplyser at det først og fremst er den store renteøkningen som er årsaken, men også selvkostområdene for vann og avløp, samt byggesak bidrar sterkt.

Hvaler kommune har i dag 800 millioner kroner i lån.

- Vi har veldig mye lån i forhold til andre kommuner. Årsaken til det er store investeringer i form av ny skole, sykehjemmet på Dypedal og Østerhaug. I tillegg må det påpekes at vi er en øykommune, og dermed har et dyrt vann- og avløpssystem. Jo, vi har gjort mange dyre investeringer som har sørget for at situasjonen er som den er, sier Vauger.

Rentesjokket

Hun påpeker at investeringene er gjort med brede politiske vedtak.

- Helt fra 2016 har det vært bred politisk enighet om investeringene. Vi har også visst at dersom rentene steg, ville det i oss problemer. Men ingen visste noe om at rentene skulle stige så raskt og så mye som de har gjort siden i fjor høst. Uten den kraftige renteøkningen ville vi hatt et bra resultat, sier Vauger.

Hun beskriver renteøkningen som et lite sjokk. Med 800 millioner i gjeld, vil én prosent rentestigning gi åtte millioner i økte renteutgifter per år.

- Og det er noe vi må ta av driften vår. Uten dette ville vi hatt god kontroll. Det har også vært bred politisk enighet om det meste. Jovisst var det politisk uenighet om byggingen av den nye skolen, der vi brukte 150 millioner, men alle disse investeringene er det bred politisk enighet om, helt siden 2015/16. Men mye har altså blitt dyrere, og dette dreier seg om utenforliggende ting som vi ikke har kunnet planlegge for, sier Vauger.

Tiltak

Underskuddet de fire første månedene dreier seg om rundt 13 millioner kroner. Tiltak må iverksettes.

Avgifter og gebyrer står langt fremme i den økonomiske «frykt-køen» hos innbyggere og hytteeiere i Hvaler kommune. De senere årene har politikerne "frosset" avgiftene, blant annet ved ikke å sette opp eiendomsskatten slik det ble foreslått fra rådmannen. Hvaler er i dag på 22. plass over kommuner med høyest eiendomsskatt.

- Vi har hittil valgt å ikke sette opp avgiftene, for vi ikke har ønsket at folk skal få den ekstra belastningen i økonomien sin. Vi har dessuten veldig høye tilkoblingsavgifter på Hvaler. Pengene settes inn på et fond, der de kan stå i fem år. Brukes ikke disse pengene, skal de tilbakebetales til abonnentene – altså etter det såkalte selvkostprinsippet. På Hvaler har vi dermed hatt enkelte perioder der folk ikke har fått regninger på vann og avløp. Og da reagerer de selvsagt ikke. Det er helt naturlig. Alt har blitt dyrere, slik at dette fondet nærmest har blitt spist opp, sier ordføreren.

Krakk i nyboligmarkedet

Antallet tilkoblingsavgifter henger sammen med nyboligmarkedet. Dette er et marked som nærmest har kollapset etter at renteøkningen satte fart i høst.

- Det bygges ikke så mye som før, og dermed blir det vanskeligere å bygge opp igjen fondet, sier Vauger.

Må bruke oppsparte midler

Hun påpeker at avgifter og gebyrer på byggesaker er et resultat av en "villet" politikk.

- Rett og slett fordi vi ikke ville belaste innbyggerne våre med de ekstra kostnadene. Folk har økonomiske utfordringer nok som de har, fordi alt har blitt så dyrt. Så her må vi bruke av sparepengene våre, sier Vauger.

Hun opplyser at Hvaler kommune i dag har cirka 48 millioner kroner i oppsparte midler.

- Vi har en buffer, og skal komme oss igjennom de utfordringene som nå har oppstått. Men det blir tøffere enn vi hadde forutsett, sier hun.

- Har effektivisert drift

Hvaler-ordføreren er klinkende klar på at tiltak må settes inn. Hvilke, er ennå ikke bestemt. Det skal formannskapspolitikere og gruppeledere i Hvaler kommune finne en løsning på når de nå samles på et todagers seminar i Moss.

- Vi har allerede effektivisert driften vår, så reduksjoner på drift står ikke i vesentlig grad fremst i køen. Men vi skal se på om noe kan selges, sier hun.

Vauger lover at hver stein skal snus under budsjettseminaret.

- Vi har fått kritikk fordi vi skal på seminar et annet sted enn rådhuset. Til det kan jeg si at det å være samlet, og ha en felles forståelse og skape et kunnskapsgrunnlag, er veldig viktig. Nå skal vi samle laget i Moss, og så tror jeg helt sikkert at det kommer noe godt ut av det, sier Vauger

- Et lag som skal finne veien ut

Hun mener seminaret er en god investering i kunnskap blant politikerne.

- Det at vi er et lag – et lag som har et samspill og som vil det beste for Hvaler, er utrolig viktig for å få til noe. Andre kommuner bruker mye mer penger på slike seminarer enn det vi gjør på Hvaler. Vi har vedtatt dette seminaret for lenge siden, og det er jo dessuten ikke dette seminaret som velter lasset. Jeg mener det er en god investering i kunnskap. Dette er noe vi gjør én gang i året. Resten av året spiser vi pølser i rådhuset, så dette er noe jeg unner alle som skal delta, sier Vauger.

Powered by Labrador CMS