Kommunen styrer mot et mindre underskudd

Publisert

Den økonomiske rapporten etter årets fire første måneder viser at kommunen ser ut til å følge budsjettet, tilsvarende et underskudd på 2,9 millioner kroner ved slutten av året. Det ble klart under kommunestyremøtet sist torsdag. 

Her understreker rådmannen imidlertid at en prognose så tidlig i året alltid inneholder en viss grad av usikkerhet, og det vil alltid oppstå endringer i forutsetningene i løpet av året.

Powered by Labrador CMS