Meningsinnlegg fra ordfører og gruppeledere fra alle de politiske partiene på Hvaler:

Ordfører Mona Vauger og Hvaler kommune ønsker å vise solidaritet og støtte til Ukraina.
Ordfører Mona Vauger og Hvaler kommune ønsker å vise solidaritet og støtte til Ukraina.

- Vi tar sterk avstand fra Russlands militære angrep på Ukraina

På vegne av innbyggerne på Hvaler ønsker vi å utrykke vår solidaritet til og vår støtte til Ukraina.

Publisert

Dette er en uttalelse mot angrepet på Ukraina, som er et alvorlig brudd på folkeretten, og et overgrep både mot nasjonen Ukraina, landets sivilbefolkning og et demokratisk valgt styre.

Dette er en uttalelse mot brudd på folkeretten, mot invasjon av et fritt og uavhengig land i Europa.

Etter Sovjetunionens oppløsning i 1991, valgte Ukraina å bli en selvstendig stat. Hele 90 prosent stemte for uavhengighet. Det var flertall i alle landets regioner, også på Krimhalvøya.

Det vi opplever nå, er et fryktinngydende gufs fra fortiden. Igjen opplever Europa en enehersker som tyr til militær makt for å oppnå sine ville drømmer.

Igjen fremsettes territorielle krav, basert på falske historiske premisser. Det er ene og alene det eneveldige russiske lederskapet som er ansvarlig for det ukrainske folks lidelser.

Gode russere som har tatt motmæle mot despotens umenneskelige handlinger, blir enten drept, eller brakt til taushet på annen måte. Kort sagt, det russiske demokratiet har elendige levevilkår.

Brutal invasjon i et fredelig naboland har vi ikke sett siden 2. verdenskrig.

«ALDRI MER» ble det sagt etter 2.verdenskrig.

Vi trodde at Europa etter den andre verdenskrig ikke nok en gang skulle oppleve at et europeisk land ville angripe et annet europeisk land for å nå sine politiske mål.

Vi trodde at Europas stater i sitt mellomstatlige samkvem, ville basere seg på folkerettens prinsipper, på samarbeidsavtalene i Europa, på Geneve- og Haagkonvensjonen.

Russlands brudd på folkeretten, og Russlands forferdelige overgrep mot Ukraina og dets befolkning, viser dessverre at fortsatt finnes brutale herskere i Europa som må bekjempes.

Veldig mange mennesker er allerede på flukt fra krigen i Ukraina. Fedre sender fra seg familien sin over grensen til Polen, uten å vite om de får se hverandre igjen.

Veldig mange mennesker er allerede på flukt fra krigen i Ukraina.

Hvaler kommune har god erfaring med å ta imot og integrere flyktninger.

Ukrainske flyktninger er allerede kommet til Norge.

Gruppelederne for de partiene som er representert i Hvaler kommunestyre, ber rådmannen om å forberede kommunen på å motta flyktninger fra Ukraina i tilfelle nasjonale myndigheter anmoder om dette.

Kommunestyrets gruppeledere ser med stolthet at Hvalers innbyggerne allerede viser solidaritet og medmenneskelighet når det gjelder den ukrainske befolkningen, i en for dem svært krevende og dramatisk tid.

Gruppelederne stiller seg bak ordføreren ønske om å gi 20.000 kroner til Røde Kors som støtte til deres arbeid til gode for flyktningene fra Ukraina.

Mange barn er bekymret og redde for krigen i Ukraina. Vi er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og oppfordrer ansatte i barnehagene og skolen til å være oppmerksomme på barnas reaksjoner, og at det er mulig for barn å kunne stille spørsmål om det som skjer i Ukraina.

Vi mener det er viktig å gjennomgå kommunens beredskapsrutiner og løpende følge opp eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter.

Powered by Labrador CMS