Fotomontasje av ny Kiwi-butikk på Vesterøy.

Slik vil den nye Kiwi-butikken på Vesterøy bli

Norgesgruppen og Kiwi vil bygge en ny og moderne Kiwi-butikk på Vesterøy. På bildet ser du hvordan den etter all sannsynlighet vil se ut.

Publisert
Plantegning med den nye butikken, og utvidet parkeringsareal. Plassene med de runde markeringene er parkering for personer med nedsatt bevegelsesevne.

Norgesgruppen og Kiwi har planer om å ferdigstille en ny og moderne Kiwi-butikk i løpet av første halvår i 2024.

Foruten et nytt fasadeuttrykk og utvidet vareutvalg, vil den nye butikken få bedre tilrettelagt og tryggere adkomstareal. Den planlagt utvidelsen krever imidlertid dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan med tanke på byggeareal.

Nabovarsler er sendt, men Hvaler kommune ar foreløpig ikke mottatt søknaden, ifølge enhetsleder Hanne K. Reitan Hermansen.

Enhetslederen påpeker at hun dermed ikke kan uttale seg om saken ennå.

I henhold til dagens reguleringsplan er det kun tillatt med bygningsareal inntil 1.000 kvadratmeter i dette området. Det henvises imidlertid til at dispensasjoner er gitt i området tidligere.

Dagens bygg er 870 kvadratmeter. Det nye bygget er prosjektert med totalt 1160 kvadratmeter, og ifølge AD Arkitekter vil det bli søkt om inntil 1200 kvadratmeter.

Butikken vil bli bygget i den såkalte Kiwi Fasett-stilen, som er et prisvinnende designkonsept i treverk, glass og såkalt antrasittgrå sandwich. Altså likt det vi kjenner igjen fra andre nye og moderne Kiwi-bygninger rundt omkring i Norge. Det er AD Arkitekter AS som står bak prosjektet.

Utvidelsen krever også at det må tas ut fjellmasser bak eksisterende bygg. Utearealet med parkering er planlagt å utvides med 452,5 kvadratmeter. Det betyr at det må tas ut 2242 kubikkmeter masser bak eksisterende bygning.

Det prosjekterte bygget har en størrelse på 15x62 meter, i maks to etasjer med inntil makshøyde 13 meter over havet.

Kiwi og Norgesgruppens vurderer, gjennom egne erfaringer andre steder at en slik utvidelse av handelsarealet ikke i stor grad vil øke kundetilstrømmingen, men at ”kundevognene" blir større. Det betyr at lokalbefolkningen og deltidsboere vil handle mer lokalt.


Powered by Labrador CMS