Mona Flemmen er leder for Hvaler Hytteforening. I dette innlegget etterlyser hun framdrift i prosjektet med ny Kjøkøysund bru.
Mona Flemmen er leder for Hvaler Hytteforening. I dette innlegget etterlyser hun framdrift i prosjektet med ny Kjøkøysund bru.

Bekymring for tilstanden til Kjøkøysund bru

- Hvaler Hytteforening med ca. 1700 medlemmer som er eiere av fritidseiendommer på Hvaler, ønsker å informere om vår bekymring for tilstanden på Kjøkøysund bru, og den tilsynelatende manglende framdriften på den vedtatte byggingen av ny bru.

Publisert

På Hvaler er det cirka 4300 hytter og 2100 fastboende. Hvaler er en kommune som får stadig flere tilreisende, noe som medfører økt aktivitet i næringslivet og dermed økt trafikk av personbiler og vare/lastebiler.

Etter brukollapsen på Tretten bru for kort tid tilbake har frykten for å passere på Kjøkøysundbrua økt betraktelig.

I media leser vi at de ansvarlige i Viken fylkeskommune, som eier Kjøkøysund bru, informerer om at det er hyppige inspeksjoner og jevnlig oppfølging av brua. I tillegg kan vi lese at naboer til brua mener å se at betongen i brua får stadig flere sprekker.

Mona Flemmen

I media leser vi at de ansvarlige i Viken fylkeskommune, som eier Kjøkøysund bru, informerer om at det er hyppige inspeksjoner og jevnlig oppfølging av brua. I tillegg kan vi lese at naboer til brua mener å se at betongen i brua får stadig flere sprekker.

Kjøkøysundbrua har vært i så dårlig forfatning at det for noen år siden ble besluttet å fjerne asfalten som medførte økt vekt, noe fageksperter var «redd» for ville forverre bruas tilstand ytterligere. I flere år kjørte vi på betongsålen, så kom det til syne armering og det ble lagt et tynt betongdekke på brua.

Nå krangles det tilsynelatende i både fylkeskommune, kommune og departement om penger, og på hvilken måte en ny bru skal finansieres. I mellomtiden kjører mange personbiler og andre kjøretøy over brua daglig. Store lastebiler fra Sandbakken med søppel kjøres daglig. Disse og andre tyngre kjøretøy må stoppe annen trafikk fordi disse tunge kjøretøyene må kjøre sentrisk over brua.

Dette er for oss vanlige samfunnsborgere – «folk flest» - ikke holdbart. Dette lever flere med hver eneste dag, enten en de skal på jobb eller har et annet ærend som gjør at brua må benyttes.

Flere av oss husker at det falt ned en bru rett over grensen for noen år tilbake – slikt vil vi ikke skal skje her.

Mona Flemmen

Flere av oss husker at det falt ned en bru rett over grensen for noen år tilbake – slikt vil vi ikke skal skje her.

Hvaler Hytteforening er ikke minst bekymret for at den dagen kan komme da brua må stenges og det må organiseres fergetrafikk for få fraktet gods, beboere og hyttefolk til og fra kommunen. Hva om det skjer en større ulykke og nødetatene ikke kommer frem tidsnok? Fergesambandet fra Tangen til Revholmen tar tid, og det er kun små ferger som er mulig å sette inn. Det er i grunnen helt skandaløst at Norge, med det velorganiserte systemet vi har, og de gode økonomiske mulighetene vi har, kan utsette sine innbyggere og andre for en slik risiko.

Hvaler Hytteforening ber innstendig om at eierne av brua, Viken Fylkeskommune, umiddelbart igangsetter arbeid med å bygge ny bru. Det går ikke an å skylde på at det ikke er midler.

Vi ser at ulike departement bevilger penger om de må. Nå må Viken Fylkeskommune gå aktivt inn for å få Samferdselsdepartementet på banen i denne saken. Det må skje noe før en ulykke inntreffer.

Mona Flemmen

Vi ser at ulike departement bevilger penger om de må. Nå må Viken Fylkeskommune gå aktivt inn for å få Samferdselsdepartementet på banen i denne saken. Det må skje noe før en ulykke inntreffer.

Hvorvidt det skal vurderes bompenger eller ei er en annen diskusjon. Hvaler Hytteforening er sterk motstander av en ny runde med bompenger, men bygging av ny Kjøkøysund bru må starte opp umiddelbart.

Vi håper vår henstilling tas alvorlig og at de ansvarlige instanser i denne saken får satt opp farten. Hvaler Hytteforening er bekymret for at det vil inntreffe uønskede hendelser da vi vet at trafikken bare øker over denne brua.

Bekymringsmeldingen er også sendt til Statsforvalteren i Oslo og Viken, ordfører og rådmann i Hvaler kommune, samt lederne av de politiske partiene i Hvaler kommune.

Mona Flemmen

Leder i Hvaler Hytteforening

Powered by Labrador CMS