Meninger:

Østfold-kommunene får mer med nytt inntektssystem - Hvaler får millioner ekstra

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Østfold tjener stort på nytt inntektssystem for kommunene, og får samlet 348 millioner mer til neste år. Dette betyr mer penger til blant annet skoler, barnehager og eldreomsorg, noe som betyr styrket velferd for oss som bor i en Østfold-kommune. 

I tillegg styrkes kommunene med over 2500 millioner kroner utover veksten i demografi og pensjon for 2025. 

Samlet øker rammene til kommunene med 6 400 millioner kroner neste år.

De 2500 millionene er med unntak av satsingen vår i 2022 den største bevilgningen kommunesektoren har fått til å styrke tjenestetilbudet sitt de siste 15 årene. Med andre ord – dette er en gledens dag for oss som er opptatt av kommunene!

Over tid har flere av Arbeiderpartiets folkevalgte i Østfold-kommunene ropt varsko om det urettferdige inntektssystemet som bidrar til å styrke de mest ressurssterke kommunene, samtidig som kommuner med dårligere råd og store utfordringer blir svekket. 

Hensikten med inntektssystemet er i utgangspunktet å bidra til at kommuner og fylker kan gi like gode tjenester til innbyggerne sine, til tross for ulike levekår. Dette er et viktig mål som Østfold Arbeiderparti heier på, og nettopp derfor har vi vært tydelige og frempå i debatten om inntektssystemet. Systemet må endres for at målet skal oppnås. 

Det nye inntektssystemet er mer rettferdig ved at det nå løfter de skattesvake kommunene, og Østfold tjener på det, fordi: 

Blant annet vil Indre Østfold få 57 millioner kroner mer å rutte med neste år, 40 millioner av dette skyldes det nye inntektssystemet. Sarpsborg får 56 friske millioner til kommunen neste år og Fredrikstad får 86 millioner kroner, hvorav 56 millioner skyldes det nye inntektssystemet. 

Varig endring for Hvaler kommune vil på grunn av endringene i inntektssystemet være pluss 1,7 millioner i året. I 2025 vil Hvaler kommune få pluss fire millioner. Det er inkludert alle endringer, all vekst, tapskompensasjon, INGAR og overgangsordning skatt.

Arbeiderpartiet har i løpet av denne perioden i regjering, styrket kommuneopplegget i statsbudsjetter, økt potten til blant annet idretten i kommunene og bidrar nå til et løft for alle kommuner som tidligere har blitt nedprioritert i inntektssystemet. Det nye inntektssystemet er et viktig steg på veien, det er et løft og det er mer enn vi har fått på mange år.

Vi er glade for at vi har en regjering som både lytter til lokalpolitikere og ser viktigheten av å gi kommunene et løft. Dette har mange ordførere og folkevalgte jobbet for lenge. Her har ikke Østfold gått stille i dørene! 

Økningen til kommunene sørger for en bedre og mer rettferdig omfordeling av inntektene mellom kommunene – det er trygghet og fellesskap i praksis. 

Vennlig hilsen

Stig Aarbu, varaordfører Aremark (AP), Siri Martinsen, gruppeleder Fredrikstad AP, Linn Laupsa, varaordfører Halden (AP), Mona Vauger, ordfører Hvaler (AP), Kathrine Hestø Hansen, varaordfører Indre Østfold (AP), Kjersti Nythe Nilsen, ordfører Marker (AP), Irene Hetmann Landgren, gruppeleder Moss AP, Knut-Magne Bjørnstad, gruppeleder Rakkestad AP, Marianne Marny Borge Brogård, gruppeleder Råde AP, Therese Thorbjørnsen, gruppeleder Sarpsborg AP, Cecilie Agnalt, ordfører Skiptvet (AP), Kai Guttulsrød, varaordfører Våler (AP), Elise Waagen, stortingsrepresentant Østfold AP, Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant Østfold AP, Solveig Vitanza, stortingsrepresentant Østfold AP.

Powered by Labrador CMS