Hvaler Senterparti sier nei til salg av Hvaler Bredbånd.

Hva skal det offentlige egentlig ha som oppgave?

Dette er en kronikk. De gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Mange av tjenestene det offentlige leverer kan gjøres av private. Legehjelp, eldreomsorg, barnehage, skole, bibliotek, vei, kollektiv transport, renovasjon, fritidstilbud med mer.

Spørsmålet er hva regningen hadde blitt for den enkelte i de forskjellige faser av livet.

De store linjene er slik i Norge i dag at du betaler tilnærmet lik skatt gjennom livet, i noen perioder bidrar du mer en du tar imot. I andre perioder, og da du trenger det mest, får du mer en du gir.

Dette er grunntanken i velferdsstaten.

Det frie marked kan fungere supert, men med de siste års hendelser friskt i minne, ikke alltid eller med alt.

Vi i Hvaler Senterparti er imot privatisering av disse tjenestene. I tillegg mener vi at bredbånd kvalifiserer til en samfunnskritisk funksjon i fremtiden.

Hvaler Bredbånd har sørget for å knytte Hvaler-samfunnet tettere sammen, og for en utbygging som INGEN private ville påta seg.

I dag vil en kjøper av dette, nærmest få monopol på markedet her ute. Da får innbyggerne og kommunen intet annet valg en å godta de betingelser som investor setter på disse tjenestene.

Den store kostnaden er tatt. La oss nå få tjene inn denne med en trygghet om valgfrihet av innholdsleverandør, mulighet for sikker utvikling av morgendagens eldreomsorg, skole og andre offentlige tjenester, til en pris vi kan leve med.

For kommunen blir det en stabil inntektskilde i fremtiden, som bidrar til felleskapets kasse.

Selge kan du bare gjøre én gang. Å leie tjenesten tilbake blir i lengden dyrere for oss alle.

Og husk, mange kommuner angrer på salg av sine energiverk som har blitt sett på som arvesølvet.

Hvaler Senterparti ønsker ikke salg av Hvaler Bredbånd.

Hvaler Senterparti v/ Steinar Andreassen, nestleder.

Powered by Labrador CMS