Valg-23

Mona Vauger, ordfører fra Hvaler Arbeiderparti, er forfatter av denne artikkelen.
Mona Vauger, ordfører fra Hvaler Arbeiderparti, er forfatter av denne artikkelen.

Trygg styring: - Lengre tekster noen ganger er nødvendig for å forstå helhet og for trygg styring.

Dette er en kronikk fra Mona Vauger. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Det politiske flertallet på Hvaler består i dag av Ap, Sp, SV og MDG. Vi har i de fire årene som har gått, vist at vi har klart å samarbeide godt om de viktigste sakene til beste for kommunens innbyggere.

Vi har hatt høye ambisjoner for hva vi har ønsket å få til. Vi har fått til mye, men vi har fortsatt mye ugjort. Vi skal bygge gang- og sykkelveier, og vi skal satse videre på god eldreomsorg. Østfolds beste skole skal vi ha, og vi skal forvalte våre store naturverdier, slik at de som kommer etter oss kan ha en ren fjord og urørte naturområder.

Vi har gjort store endringer i ledelsen, med mye mer kompetanse på økonomi. Vi har en svært god økonomistyring sammenlignet med for noen år siden. Det er også først de siste årene vi ikke har fått noen anmerkninger på regnskapene til kommunen fra Revisjonen.

Det er en stor fordel, ettersom rentene på store lån ( brukt på skolen vår, Dypedalåsen, Østerhaug, gang- og sykkelveier, nytt orgel i kirken osv…) økte mye mer på kortere tid enn forutsatt.

Men det er gode planer for å bære dette. Vi har også fond, som er buffere som kan bruker i "dårlige" tider.

Jeg håper du vil ta deg tid til å lese, selv om dette er en lang tekst. Å gi et fornuftig bilde av virkeligheten av det å styre en kommune, er ikke noe man kan skrive om på fire linjer, selv om kjappe, overfladiske replikker har blitt vinneren i oppmerksomhetsøkonomien i dagens samfunn.

Innbyggere og hyttefolk på Hvaler forventer forutsigbare tjenester av god kvalitet. For å få dette til er kommunen helt avhengig av stabile inntekter og effektiv drift.

Dette er ikke unikt for Hvaler, men gjelder alle kommuner. En kommune er ikke som en bedrift, hvor etterspørsel og inntekter kan svikte med dramatiske endringer i organisering og bemanning som følge.

Etterspørselen etter kommunens tjenester er relativt stabil fra ett år til et annet. Men behov og forventninger har økt gradvis over tid, i takt med vår økte private velstand. Både omfang og kvalitet på de viktigste kommunale tjenestene er statlig bestemt gjennom lov, forskrift og årlig vedtatte økonomiske rammer for kommunene. Forutsigbare tjenester forutsetter også at kommunen har forutsigbare inntekter.

Jeg ønsker å spørre Hvaler Frp, som i valgkampen gått hardt ut og lovet å fjerne eiendomsskatten. Jeg vil da minne om at Frp ikke klarte å fjerne eiendomsskatten i alle de årene de selv hadde makten på Hvaler.

Hvorfor? Fordi det å fjerne eiendomsskatten heller ikke er noen "quick fix" for Frp, selv om de prøver å gi inntrykk av det.

Eiendomsskatten utgjør i dag 47 millioner kroner. Andre inntekter er langt på vei bestemt av staten og består først og fremst av skatt på personlig inntekt og formue, og et tilskudd per innbygger.

Eiendomsskatten tilsvarer nesten hele skolebudsjettet, mer enn det koster å drive sykehjemmet på Dypedalsåsen, eller alle barnehagene og hjemmetjenesten til sammen. Alle lovpålagte tjenester som kommunen ikke bare kan legge ned.

Frp og andre som ønsker å fjerne eiendomsskatten må derfor svare på hva de ønsker å legge ned.

Frp har ved flere anledninger hevdet at det enkelt kan kuttes mange millioner kroner i kommuneadministrasjonen. Hvaler kommune har om lag 500 ansatte og et årlig budsjett på i overkant av 500 millioner kroner.

Hvaler kommune er en kompleks organisasjon, som nærmest bokstavelig talt følger hver enkelt av oss fra "vugge til grav".

En privat bedrift med 500 ansatte i Nedre Glomma-regionen er en stor bedrift. En slik bedrift vil ha et styre, en daglig ledelse og støttefunksjoner innenfor økonomi, HR, arkiv, service/kundemottak, kommunikasjon, eiendomsforvaltning m.m.

Det samme gjelder selvsagt for en kommune. Disse funksjonene er lokalisert til Hvaler rådhus, sammen med deler av kommunens tjenesteapparat, som servicekontor som hjelper deg, renhold, vaktmestertjenester, NAV, planlegging, byggesak, regulering og oppmåling, samt ansatte innenfor vann, avløp, brann og beredskap.

Uten en administrasjon vil en bedrift med 500 ansatte stoppe opp etter kort tid. Det samme gjelder for Hvaler kommune som organisasjon.

Dagens Rødgrønne politisk flertall er opptatt av å ta ansvar for helheten. Det vil si både inntekter og utgifter. Vi er ikke mer glade i å pålegge innbyggerne skatter og avgifter enn Frp, men er opptatt av å hegne om vårt offentlig velferdssystem som tilbyr god eldreomsorg, god skole og god forvaltning av naturmiljøet.

Når takstene går opp vil vi senke promillen på eiendomsskatten. Vi skal ikke øke eiendomsskatten i tråd med takstene.

Jeg vil være helt tydelig på at vi ikke skal senke den fordi det ikke er mulig, det vil rasere Hvaler kommune, og vi kan bli tvunget inn i Fredrikstad kommune. Da vil det ikke lenger være vi selv som bestemmer over eiendomsskatten.

Vi trenger pengene til ungene våre, og vi trenger pengene til god eldreomsorg.

Vennlig hilsen

Mona Vauger, Hvaler Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS