Valg-23

Merete Pedersen - Leder HAP og 3. listekandidat

- Naturressursene på Hvaler tilhører fellesskapet

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Wenche Falch - 5. listekandidat

Forvaltningen av naturkapital er en av grunnpilarene i distriktspolitikken. Hvaler har rik tilgang til naturressurser både på land og i havet. Dette stiller store krav til oss som politikere. Hvaler AP mener at naturen og kulturlandskapet her ute er Hvalers gull.

Dette er uerstattelige verdier som må forvaltes på beste måte av hensyn til fellesskapet og kommende generasjoner.

Det kan være lett å overse at en bit for bit utbygging på sikt kan båndlegge og ødelegge våre arealer. Uten en streng og tydelig arealforvaltning vil presset føre til ødeleggelser av Hvalers natur og kulturlandskap.

Å investere i eiendom er kanskje blant de «næringene» som gir de største gevinstene i dag. Hyttebygging kamuflert som næringsprosjekter som skal gi arbeidsplasser, har vi dessverre sett flere av.

Hvaler Arbeiderparti har som mål å styre på en slik måte at de som kommer etter oss også skal få muligheten til å oppleve den fantastiske naturen på Hvaler.

Hvaler kommune har flest hytter i forhold til folketall i hele Norge. Vi setter stor pris på våre deltidsboere. Vi tror de er enige med oss i vårt mål om forvaltningen av naturen her ute.

Hvaler Arbeiderparti har programfestet at byggeforbudet for nye hytter opprettholdes.

Hvaler Arbeiderparti er garantisten for å si ja til å ta vare på Hvaler-naturen.

Powered by Labrador CMS