Leserinnlegg

Svar til fylkesråden i Viken om fergesambandet østre Hvaler

Her svarer Hvaler Arbeiderpartis Rolf Strand fylkesråden i Viken fylkeskommune i saken om fergesambandet på Hvaler.

Publisert

Det er ingen uenighet om at Østfold kollektivtrafikk, ØKT, har fulgt opp fylkesrådets vedtak som lyser som følger:

" Viken fylkeskommune og Østfold kollektivtrafikk er opptatt av å fremme gode og bærekraftige løsninger for Hvalersambandet, og mener at med fylkesrådets vedtak fra mars 2021, har lagt til rette for et godt tilbud for beboere og besøkende til østre Hvaler."

Det som er uforståelig for kommunens fastboende, hytteeiere og øvrige brukere av fergesambandet Østre Hvaler, er at ØKT og fylkesråden fortsatt mener at dette er en båtrute.

Etter at rutebåten MB Hvaler ble lagt opp vinteren 1978/79, er det faktisk blitt kjørt ferge til øyene.

Rolf Strand

Etter at rutebåten MB Hvaler ble lagt opp vinteren 1978/79, er det faktisk blitt kjørt ferge til øyene.

I kommende statsbudsjett foreslås det å utvide ordningen med gratis ferge til å omfatte gjenstående ferjesamband til samfunn og øyer uten vegforbindelse, som i hovedsak gjelder samband med over 100.000 passasjerer.

I forbindelse med åpent informasjonsmøte om nytt tilbud med Hvalersambandet på Nedgården 13.10, skriver ØKT bl.a. "omfattes derfor foreløpig ikke av gratistilbudet".

Dersom ØKT fortsatt mener at dette er og skal være en båtrute, vil det bety at fastboende, hytteeiere og tilfeldige reisende fortsatt må betale full pris.

ØKT sitt utgangspunkt for sin betraktning av fergesambandet som båtrute, er at det ikke er en direkte kobling mellom endepunktet for FV108, og kaikanten ved fergestedet i Skjærhalden.

Denne tilnærmingen mangler historisk forståelse for utviklingen av Skjærhalden som tettsted, og endringer ved forvaltningsreformen i 2010, da RV 108 ble nedklassifisert.

En annen sak er at ØKT følger regelverket som gir elbileiere halv pris på "båtruta", mens alle andre betaler full pris.

Så kan en lure på hvorfor - siden ØKT mener at dette er en båtrute, slik at sambandet ikke vil komme innunder de nasjonale reglene for gratis ferge.

Landets øvrige fergesamband til øyer uten fastlandsforbindelse blir gratis.

Hvaler Arbeiderparti

Rolf Strand

Powered by Labrador CMS