Meninger

Espen E. Linderud, gruppeleder i Hvaler Arbeiderparti.
Espen E. Linderud, gruppeleder i Hvaler Arbeiderparti.

- Frps budsjett og holdninger vil gi store utfordringer til både fastboende og deltidsboere

Dette er et leserinnlegg fra Espen E. Linderud og Roy Hansen - henholdsvis fungerende gruppeleder i Hvaler Arbeiderparti og leder i Hvaler Arbeiderparti.

Publisert
Roy Hansen, leder i Hvaler Ap
Roy Hansen, leder i Hvaler Ap

En reduksjon som foreslått på cirka 14 millioner kroner i 2023, betyr i realiteten at det må kuttes om lag 28 millioner, fordi de fleste tiltakene vil dreie seg om nedbemanning, og ikke vil få virkning før fra andre halvår 2023.

Det betyr i praksis at vi må redusere med 35-40 årsverk, eller 10 % av kommunens cirka 380 årsverk.

Frp sier ikke hvem de vil si opp. Frp ønsker å gi rådmannen fullmakt (overlate) til å bestemme hvordan dette skal gjøres. Det betyr at Frp overlater prinsipielle spørsmål og utpregede politiske valg når det gjelder omfang og kvalitet på tjenestene til rådmannen.

Det har ikke Frp eller noen andre politikere mulighet til å gjøre.

Det er politikerne i en kommune som har det overordnede ansvaret, hvis man skal gjøre så store kutt, slik at kommunen ikke lenger drives forsvarlig og i tråd med lovverket.

Det er politikerne i en kommune som har det overordnede ansvaret, hvis man skal gjøre så store kutt, slik at kommunen ikke lenger drives forsvarlig og i tråd med lovverket.

Den rødgrønne posisjonen har ryddet og tatt ansvar etter mange år med for høyt forbruk.

Ytterlige kutt er ikke mulig.

Vi har blant annet trappet ned antall ansatte i ledelse. To kommunalsjefer, én assisterende rådmann, kommunikasjon-ansvarlig, dataansvarlig og politiske sekretærer er blant stillinger som er fjernet.

Frps budsjettforslag vil ramme alle kommunens innbyggere. Det går ut over barn, unge, og ikke minst eldre og hytteeiere, som vil bli taperne!

Ikke nok med at Frp skal si opp folk som er absolutt nødvendige for driften, men Frp overlater dette til rådmannen!

Frp ønsker å gi rådmannen fullmakt til å bestemme hvordan dette skal gjøres. Det betyr at Frp overlater prinsipielle spørsmål, og utpregede politiske valg, når det gjelder omfang og kvalitet på tjenestene til rådmannen. Det har ikke Frp eller noen andre politikere mulighet til å gjøre.

Det er politikerne i en kommune som har det overordnede ansvaret hvis man skal gjøre så store kutt slik at kommunen ikke lenger drives forsvarlig og i tråd med lovverket.

Hvaler Fremskrittsparti, ved ordførerkandidat Cathrine Linnes, i bør i det minste være så ærlig at hun forteller kommunens ansatte og innbyggere hvem og hva de skal fjerne!

Hvaler Fremskrittsparti, ved ordførerkandidat Cathrine Linnes, i bør i det minste være så ærlig at hun forteller kommunens ansatte og innbyggere hvem og hva de skal fjerne!

Er det lærere?

Vi har i dag en godt fungerende skole med dyktige medarbeidere.

Er det ansatte i hjemmesykepleien?

Hvem skal da reise ut i all slags vær og føre for å ivareta de av våre eldre som trenger hjelp i hjemmet?

Er det ansatte på Dypedalåsen sykehjem?

Hvem skal da ta vare på våre sårbare syke og demente eldre?

Er det ansatte i teknisk etat som har ansvar for vann, avløp og renovasjon,vedlikehold av bygg og renhold?

Hvem skal sørge for at dette til enhver tid fungerer, at du og jeg har vann i krana, kan gå på toalettet eller få strødd når det er glatt ute?

Hvem skal sørge for at bygge- og delingssaker blir behandlet?

Hvem skal sørge for at beredskapen i kommunen fungerer?

Hvem skal ta vare på oss hvis pandemien igjen skulle treffe oss?

Hvem sørger for at kommunestyret og utvalgene får saker til behandling? At budsjett og økonomi ivaretas i tråd med lover og regler? At vi har dyktige folk som kan forberede klagesaken fra kystverket, med tanke på at vi har vedtatt midlertidig forbud om dumping av mudder? Listen er ikke uttømmende.

Alle som er, og har vært med som politikere og arbeidsgivere i kommunen, vet at det er umulig å følge Frps tankegods.

Rådmannen sier at det er umulig for Hvaler kommune å spare 14 millioner i 2023 slik Frps foreslår.

Av kommunens 21 kommunestyrepolitikere, er det 19 av oss som helt enige med rådmannen!

Som arbeidsgivere må vi selvfølgelig forholde oss til oppsigelsesvern og avtaler i norsk lov!

I 2022 hadde vi cirka 47 millioner i inntekter fra eiendomsskatt som brukes til innbyggere og hytteeieres beste. Frps ordførerkandidat Cathrine Linnes skal i løpet av noen år fjerne hele eiendomsskatten!

I 2022 hadde vi cirka 47 millioner i inntekter fra eiendomsskatt som brukes til innbyggere og hytteeieres beste. Frps ordførerkandidat Cathrine Linnes skal i løpet av noen år fjerne hele eiendomsskatten!

Det er helt urealistisk og ikke mulig.

Det er skremmende at vi har en politiker på Hvaler som går inn for å utslette egen kommune.

Men det får overskrifter i avisen, og det virker som om Hvaler Frp mener det er viktigere enn å ta vare på vår fine kommune.

Det er riktig at Frp stemte mot innføring av eiendomsskatt i 2013, men Hvaler Frp har i alle årene etterpå hatt stor glede av å bruke pengene som andre partier har måtte bære ulempen av, ved å ta ansvaret for innføring av eiendomsskatt.

Det ser ikke ut som om Frp vil få flertall alene. De må samarbeide med de borgerlige partiene som stemte mot Frps budsjettforslag 2023.

Det er trist at Linnes benyttet årets budsjettbehandling til nok en gang å snakke ned Hvaler, vår fine kommune, og alle de ansatte som gjør en god og viktig jobb for oss som bor her.

De siste to årene har Hvaler kommune gått med overskudd. De rødgrønne partiene bruker pengene på innbyggerne, barn, unge, voksne og eldre, for at det skal være godt å bo i vår fine kommune. Deltidsboere blir også godt ivaretatt med infrastruktur, helse og vakker natur.

Dette viderefører vi i budsjett for 2023, og økonomiplan for 2023-2026.

Dette skaper forutsigbarhet.


Powered by Labrador CMS