Lav radioaktivitet i husdyr på utmarksbeite

Så langt i sommer er det lave nivåer av radioaktivitet i husdyr på utmarksbeite.

En ny rapport fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet viser at det er lave nivåer av radioaktivitet i husdyr på utmarksbeite så langt i sommer, skriver Nationen.

Høyeste enkeltmåling som er gjort i sommer er 555 becquerel per kilo på en sau i Vestre Slidre i Valdres. Fastsatte grenseverdi for omsetting av sauekjøtt er på 600 becquerel per kilo. Mengden radioaktivitet i en strålekilde måles i becquerel (Bq).

Bakgrunnen for målingene er ulykken i atomkraftverket i Tsjernobyl i Ukraina i 1986.

– Så langt denne sommeren er det analysert 87 prøver av ku- og geitemelk og 60 målinger på sau på utmarksbeiter i fem ulike fylker, sier forsker Runhild Gjelsvik ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Hun sier at det er vanlig med en økning i nivåene av cesium-137 på sensommeren.

– I august og september i fjor viste imidlertid målingene i samme sauebesetning verdier på rundt 400 becquerel per kilo, sier Gjelsvik.

I år meldes det om alt fra relativt lite til gode soppforekomster flere steder i landet. Sopp kan ta opp mer radioaktivt cesium fra jorda enn urter og grønne vekster.

– Siden dyr på utmarksbeite spiser sopp, vil gode soppforekomster i beiteområdene kunne føre til økte nivåer i beitedyr, forklarer forskeren.

Powered by Labrador CMS