Meninger:

- Sett sluttstrek for dette prosjektet, mener skribenten.

- Sett sluttstrek for hotellplanene på Sand!

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

 Hvaler Næringsforening og Visit Fredrikstad og Hvaler inviterer til åpent møte torsdag 11 april hvor temaet er; "Erfaringer fra Brumunddal".

Hotellet i Brumunddal.

"Hva vil et hotell bety for Hvalers samfunnsutvikling? Hvilken verdi vil dette ha for stedsutvikling, rekruttering, næringsutvikling og omdømmebygging?"

I artikkel i Hvaler Budstikke 6. april uttaler daglig leder i Hvaler Næringsforening at det gjennom denne invitasjonen ikke legges noen føringer på hvilke av de planlagte hotellene som bør komme på Hvaler; "Dette dreier seg kun om hva et hvor som helst beliggende hotell på Hvaler vil kunne ha å si for samfunnsutviklingen i øysamfunnet vårt".

Veldig rart at de da har invitert næringssjefen fra Ringsaker kommune for å fortelle om erfaringene fra Brumunddal og Mjøstårnet, fra det eneste stedet i Norge som har et høyhushotell i massivtre!

Formålet med dette "folkemøtet" er helt åpenbart å prøve og holde liv i hotellplanene på Sand. 

Det 18 etasjes høye Mjøstårnet i Brumunddal er bygget i massivtre, i likhet med det foreslåtte 14 etasjes høye hotellet på Sand. 

Men prosjektene er i liten grad sammenlignbare. 

Stedsutvikling

Mjøstårnet ligger inntil E6, helt nede ved Mjøsa nederst i dalen. På andre siden av E6 ligger Brumunddal by med sine over 11.000 innbyggere. 

Mjøstårnet er bygget i et område som tidligere var en gammel industrisøppelfylling, hvor det også var et gammelt avløpsanlegg, dvs et lite tiltalende område. 

Senere har Mjøsparken og Mjøsbadet kommet i tilknytning til Mjøstårnet. Alle disse prosjektene har åpnet byen mot Mjøsa, medført en åpenbar forskjønnelse og en positiv utvikling av området, uansett hva man måtte mene om selve arkitekturen og høyhus som sådan. 

En stor kontrast til hotellplanene på Sand hvor planområdet er del av et stort og unikt sammenhengende uberørt natur- og turområde på Hvaler, med verdifulle kulturminner fra stenhoggerperioden på Sand. 

Næringsutvikling

Lokalt næringsliv i Brumunddals-området er vesens forskjellig fra næringslivet på Hvaler. Store lokale bedrifter hadde store leveringer til Mjøstårnet i byggefasen.

Moelven Industrier var underentreprenør i prosjektet og leverte bæresystemet i limtre. Andre lokale bedrifter med store leveringer var Ringsaker vegg og takelementer, Parkettpartner og Woodcon. 

Det vil til sammenligning bli svært begrensede ringvirkninger for Hvalers næringsliv i byggefasen av et hotell, med tanke på at det på Hvaler er totalt fravær av bedrifter som kan levere tilsvarende som bedriftene i Brumunddals-området. 

Mjøstårnet blir ofte oppfattet som kun et hotell, men det er viktig å være klar over følgende: 

Kun fire av de 18 etasjene i Mjøstårnet utgjør Wood hotell. Hotellet har kun 72 rom., dvs det er et lite hotell. 5 etasjer er kontorlokaler.

I de øverste 7 etasjene i Mjøstårnet er det 32 private leiligheter. 

Planområdet på Sand er avsatt til fritids og turistformål, næringsbebyggelse (hotell og bevertning) iht kommuneplanen, dvs at planområdet er ikke regulert til kontorlokaler og private leiligheter. 

Mye av inntjeningen og suksessformelen for Mjøstårnet ligger vel nettopp i at de har flere ben å stå på, noe hotellet på Sand ikke vil ha. 

En annet forhold som også må sies å være en stor fordel for Mjøstårnet og næringsutviklingen i området er nærheten til det nye stor-sykehuset som vil komme i Moelv, like i nærheten av Brumunddal.

Omdømmebygging

Mjøstårnet med Mjøsparken og Mjøsbadet har vært et løft for Brumunddals byutvikling og for det lokale næringslivet, og prosjektene har utvilsomt bygget oppunder Brumunddals omdømme.

Utviklingen av dette området med hotell, kontorer, private leiligheter, badestrand, park, utendørs konsertarena m.m. har satt Brumunddal på "kartet". Skibladner anløper her flere ganger i uka i sommersesongen. 

Hvaler har allerede et svært godt omdømme og har en svært sterk og kjent merkevare. Som ordfører Vauger skriver i sitt innlegg i Hvaler Budstikke 30 august: "Hvaler leverer folkehelse til halve Østlandet gjennom naturopplevelser og ferietid". 

Hvaler er til de grader på kartet!

På hvilken måte er det tenkt at et 50 meter høyt høyhushotell i uberørt natur, 8 meter over Hvalers høyeste topp, langt fra badestrender og tilbaketrukket fra sjøen, vil bygge opp under Hvalers omdømme og merkevare som skjærgårdsidyll?

Nye reiselivsprosjekter må bygge oppunder Hvalers særpreg og forsterke dette, fremfor å prøve å kopiere noe som har fungert bra andre steder, som i dette tilfellet høyhuset i massivtre i Brumunddal.

Hvaler Næringsforening har gjort veldig mye bra på Hvaler for å bidra til å fremme det lokale næringslivet, og å være en støttespiller for små og store bedrifter. 

Men akkurat dette "folkemøtet" må vel sies å være et forsøk fra enkeltaktører på å holde kunstig liv i hotellplanene, som det store flertall av Hvalers innbyggere er mot, noe som avspeilet seg etter valget hvor 15 av 21 kommunestyrerepresentanter nå tilhører partier som har tatt et klart standpunkt mot hotellplanene på Sand. 

 

Powered by Labrador CMS