Gro Bengstson fra Skjærhalden er leder i Helsesekretærforbundet Delta.
Gro Bengstson fra Skjærhalden er leder i Helsesekretærforbundet Delta.

Kjære helseledere – bruk kompetansen riktig

Skal vi ha god kvalitet og effektiv bruk av ressursene i helsetjenesten, må vi bruke den kompetansen som finnes på best mulig måte, sier Gro Bengtson fra Skjærhalden, leder i Helsesekretærforbundet Delta.

Publisert

Skal vi ha god kvalitet og effektiv bruk av ressursene i helsetjenesten, må vi bruke den kompetansen som finnes på best mulig måte

Vi må jobbe for en god oppgavedeling der alle yrkesgrupper utfyller hverandre. Helsesekretærforbundet i Delta får tilbakemelding fra medlemmer om at dette ofte ikke er tilfellet, og etterlyser en sterkere og tydeligere satsing på den totale og helhetlige utnyttelsen av yrkesgruppene.

Helsetjenesten vil fremover oppleve mangel på sykepleiere. Potensialet for å demme opp for denne mangelen er stor ved mer utstrakt bruk av helsesekretærene. Særlig i sykehusene har vi mulighet til å utnytte helsesekretærene bedre.

Dessverre går utviklingen feil vei. Vi er bekymret for at sykepleiere og andre yrkesgrupper isteden overtar oppgaver som kan og bør utføres av helsesekretærer.

Sykepleiere bør brukes der oppgavene krever sykepleierkompetanse, så kan helsesekretærer og andre yrkesgrupper brukes der de har sin kjernekompetanse.

Helsesekretærer er den primære yrkesgruppen i kontorstillinger i helsetjenesten, de er utdannet i medisinsk kontorfag, er vant til å se helheten og kjenner systemet.

Mange helsesekretærer har lang erfaring og har tatt høyere yrkesfaglig utdanning i både helseadministrasjon- og helsekoordinatorstudiet. Det kan ikke være riktig bruk av kompetanse at sykepleiere bruker tiden på å ringe etter ekstravakter eller skrive innkallinger.

Helsesekretærer kan brukes langt mer, også i poliklinikk. Utdanningen gir kompetanse bl.a. til å utføre EKG, spirometri, måle blodtrykk, sårskift og blodprøvetaking. Dette er noe helsesekretærer utfører på legesenter hver eneste dag.

Ved enkelte sykehus er det også mangel på bioingeniører, og ved blodprøvetaking kan man i mye større grad benytte helsesekretærene.

Ved noen legesentre kan det være behov for sykepleiere, i tillegg til helsesekretærer, for å løse arbeidsoppgavene på en mest mulig hensiktsmessig måte. Blant annet er det i prosjektet med utprøvingen av "Primærhelseteam" ansatt sykepleiere som jobber i team med helsesekretær og lege. Dette er et spennende prosjekt med utprøving av nye oppgaver på fastlegekontoret. Her kan også sykepleierne avlaste legene.

Vi hører også om sykepleiere og andre yrkesgrupper som søker på helsesekretærstillinger fordi de ønsker seg ut av turnus og inn i en jobb der man kun jobber dagtid. Helsesekretærforbundet mener at førsteprioritet bør være å ansette helsesekretærer som har en skreddersydd utdanning til disse oppgavene.

Kjære helseledere, ansett helsesekretærer der det er riktig, og ikke bruk sykepleierkompetansen i stillinger hvor helsesekretærer kan løse oppgavene. Vi jobber alle i pasientens helsetjeneste, og må løse utfordringene sammen.

Hilsen Gro Bengtson

Leder i Helsesekretærforbundet i Delta

Powered by Labrador CMS