Meninger:

Ragnar S. Thorkildsen er forfatter av artikkelen om trålfisket i Utgårdskilen.

- Det kreves langt mer og omfattende forskning

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Forskningssjef Svein Løkkeborg har ledet arbeidet med den nye rapporten om effekten av bunntråling. 

"I dette arbeidet har vi lagt vekt på påvirkninger fra fisketrål og reketrål, som er mest relevant for norske forhold. Det er godt dokumentert at koraller skades av trål".

Det sier forskningssjef Svein Løkkeborg, - ja, er det noen rekefiskere som ikke vet det? 

Usikkert hvor mmye bunntråling påvirket klimaet

Når sedimenter på havbunnen virvles opp av bunntrål, kan det frigi en del karbon som dermed kommer ut i havet igjen.En andel av dette karbonet kan igjen ende opp i atmosfæren i form av CO2.

Hvor stor effekt bunntråling har på klimaet vårt er VANSKELIG å si. Å kvantifisere dette vil kreve OMFATTENDE undersøkelser. Restitusjonstiden for tråling på bunnen kan være fra 1 til 10 år.

Bløtbunnsamfunn vil komme seg langt raskere enn et korallrev, sier HI forskeren.

Finner kunnskapshul - trenger mer forskning

Det er store kunnskapshull om effekten av bunntråling på ulike dyr- og økosystemer på havbunnen. Til nå er det utført få studier av hvordan norske trålfiskerier påvirker havbunnen og livet der, sier forskningssjef Svein Løkkeborg.

Skal vi vite mer, så må man gjøre storskala undersøkelser på ulike bunntyper, og sammenligne disse med uberørte områder. Referanse : Svein Løkkeborg, Kjell Bakkeplass ( Havforskningsinstituttet ), Marcus Diesing, Norges Geologiske Undersøkelse, Even Moland m.fl.

Felles for all forskning når det gjelder bunntråling etter reker, er at det går en rød tråd som tilsier at det ikke er noen god grunn til forhastede slutninger om å forby tråling etter rek. Forskerne sier selv at vi vet ikke nok, og det må forskes mer.

Det vi derimot vet sikkert er at bedriften i Asker, ved Oslofjorden, fikk godkjenning av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, til å øke nitrogenutslippet fem ganger større. Såvidt vi vet uten særlig innblanding fra de mest høyrøstede marinebiologer.

Jeg kan ikke annet en undres over hvor medmenneskligheten og kompetanse til faget er, når SV-leder Kirsti Bergstø i ramme alvor vil begrense arealet for tråling, mot at kondemneringstilskuddet for fartøy økes, samt at man kan fiske reker med teiner. 

Det er helt uten fatteevne at man vil frata en hel næring inntektsgrunnlaget sitt, når begrunnelsen er at man vet ikke nok. Har dette noengang vært gjort mot andre næringer i Norge ?

Vennlig hilsen 

 Ragnar S Thorkildsen

Powered by Labrador CMS