Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) vil gi 10 millioner kroner ekstra til forskning på fisk og havvind i revidert nasjonalbudsjett.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) vil gi 10 millioner kroner ekstra til forskning på fisk og havvind i revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen gir 10 millioner ekstra til forskning på fisk og havvind

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) legger ferske forskningsmidler på bordet for å belyse effektene vindkraft til havs har på fiskeriene.

Publisert

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner ekstra til Havforskningsinstituttet i revidert nasjonalbudsjett. Midlene skal brukes til å styrke kunnskapen om effektene både vindkraft og havbruk til havs har på fiskeriene.

– Regjeringen ønsker god sameksistens mellom havnæringene. Målet er å finne løsninger som er basert på et godt kunnskapsgrunnlag, og som fortsetter å skape vekstmuligheter for havnæringene i tiden fremover, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til NTB.

– Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle vindkraft- og havbruk til havs. For å skape vekst for havnæringene framover samtidig som vi ivaretar den viktige fiskerinæringen, trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag. Mer kunnskap og forskning har lenge vært etterlyst fra fiskerinæringen, sier Skjæran.

Han peker på at Norge trenger både mer matproduksjon og mer kraft fra havet og at målet er å sikre at beslutningene som tas er basert på beste tilgjengelige kunnskap

– For meg som fiskeri- og havminister er det helt grunnleggende å ivareta fiskerienes interesser. Vi må vite mer om hvordan nye og eksisterende næringer påvirker hverandre og økosystemene. Næringer som allerede bruker havet skal være trygge på at de ikke skal fortrenges, understreker statsråden.

Senere onsdag legger statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og tre andre statsråder fram nyheter om regjeringens satsing på havvind.

Powered by Labrador CMS