Meninger

Paul Henriksen mener det er betimelig å bringe fylkeskommunens kontrollkomité inn i bildet for gjennomgang av fergesaken.

Saken om elferga «Torine» må inn på bordet til fylkeskommunens kontrollutvalg

Dette er en kronikk fra Paul Henriksen, daglig leder i Hvaler Kulturvernforening, og kommunestyrerepresentant for Hvaler Arbeiderparti. Kronikken gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

For et par dager siden klappet den nye elektriske ferga "Torine" til kai på Skjærhalden, navngitt etter den første kvinnen som ble valgt inn i herredstyret på Hvaler i 1913. 

Navnet Torine skulle med andre ord også bli knyttet til det historiske tidsskillet med ny elektrifisert framtid i fergedriften på Hvaler. 

MS Torine ankommer Hvaler sist onsdag.

Så langt kan det som ble vedtatt i fylkestinget våren 2019 sies å være en gladhistorie, og markere et viktig tidsskille som både innevarsler en mer miljøriktig drift av fergene, økt kapasitet og gi de reisende bedre komfort.

Selv om ferga ligger ved kai i Skjærhalden nå, og ventes i drift nærmere 1. mai, kan ikke snora klippes for "det grønne skiftet" i fergedriften. Årsaken er at ferga de nærmeste ukene må gå på diesel. Dette skyldes manglende strømtilførsel, samt manglende avtale med grunneier, Opplysningsvesenets Fond, om plassering av ladetårn og fremføring av kabler.

Hva kan si sies om den prosessen som har pågått fra 2019, og som fortsatt synes å ha flere uavklarte forhold ved seg? 

Kort sagt kan ikke den karakteriseres som annet enn frustrerende og usedvanlige uoversiktlig, preget av usikkerhet om bryggeløsninger, etablering av elektriske installasjoner, økonomi og uavklarte ansvarsforhold. 

Spørsmål som også er reist, er om vi her har å gjøre med manglende kompetanse på ny teknologi i de organene som har beslutningsmyndighet i saken. Det gjelder først og fremst i Østfold Kollektivtrafikk.

I dette bildet hører selvsagt også med den overraskelsen som dukket opp med Sjøfartsdirektoratets bestemmelser om at den nye ferga ikke kunne gå det korte strekket ut til Lauer på grunn av sonebestemmelsene. 

Kort sagt, og uten å konkludere; denne saken er på overtid med tanke på å be fylkeskommunens kontrollkomite om full gjennomgang. 

Dette er ikke for å lete etter syndebukker, men fordi politikere og administrasjonen i Hvaler kommune har behov for en grundig rapport om hva som har skapt den situasjonen som vi må kalle uoversiktlig og langdryg, og som har betydelige økonomiske implikasjoner. 

Samtidig er det viktig å understreke at dette er en svært viktig gjennomgang, også på vegne av de kommunene, velforeninger og andre organisasjoner, både i Oslofjord-området og andre steder som har ett eller flere fergeleier, og som følger med på saken om elferga på Hvaler.

At andre følger saken, fikk jeg klart illustrert i siste styremøte i Oslofjordens Friluftsråd 4. april, der en lignende tematikk knyttet til en elektrisk ferge driftet av Ruter med anløp på brygga i friområdet Ommen på Nesodden, var til behandling. Her er det også en brygge som ikke tilfredsstiller den nye fergas krav, og spørsmålet om ansvarsforhold og økonomi er reist.

I den forbindelse kom det klart til uttrykk at flere av styrets medlemmer og representanter for administrasjonen i OF, med stor interesse følger debatten om ansvar og økonomi rundt den nye ferga på Hvaler.

Hvorvidt det er tatt initiativ fra administrasjonen i Hvaler kommune for å bringe fylkeskommunens kontrollkomité inn i bildet for gjennomgang av denne saken, vites ikke. 

Uansett føler jeg som kommunestyrerepresentant at det er betimelig å sette ord på at dette er helt nødvendig, og vil følge opp saken om ikke slik kontakt allerede er opprettet.

 

Paul Henriksen

Kommunestyrerepresentant for Hvaler Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS