Artikkelforfatter Anne May Sandvik Olsen, ordførerkandidat for Hvaler Høyre.
Artikkelforfatter Anne May Sandvik Olsen, ordførerkandidat for Hvaler Høyre.

Leserinnlegg

- Så hvordan står det til med eldreomsorgen i Hvaler kommune?

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Hvaler Høyre ønsker at Hvalers innbyggere skal få hjelp og omsorg når de trenger det. Å få god og riktig hjelp er viktig for livskvaliteten.

Flere politikere i Hvaler Høyre har blitt kontaktet og fått beskrivelser om hvordan pårørende opplever eldreomsorgen i Hvaler. Dette gjelder særlig Dypedalsåsen sykehjem, men også hjemmetjenesten og omsorgsboliger for eldre.

Fra administrasjonen i Hvaler har vi tidligere blitt varslet om utfordringer knyttet til ledelse, høyt sykefravær, bemanning, rekruttering og avvikling av ferie.

En stor andel av innbyggerne på Hvaler i aldersgruppen 67–79 år. Det er derfor viktigere enn noen gang å planlegge for at alle skal få en god og verdig eldreomsorg, tilpasset egne behov i Hvaler.

Så hvordan står det til med eldreomsorgen i Hvaler?

  • Hvordan er det å bli gammel på våre institusjoner?
  • Hvordan er det for de ansatte å arbeide innenfor eldreomsorgen?
  • Hva gjøres for å få ned sykefraværet og sikre at de ansatte får opplæring og etterutdanning?

Hvaler Høyre ønsker åpenhet og kunnskap om tilstanden i omsorgstjenestene på Hvaler. Det er vår påstand at bedre kunnskap og åpenhet vil legge til rette for bedre styring og ledelse av helse- og omsorgtjenestene i vår kommune.

Med dette som bakgrunn, er det grunnlag for å spørre om hva som er status for helse- og omsorgstjenestene våre i Hvaler, særskilt knyttet til eldreomsorgen.

Høyre har sendt en rekke spørsmål til ordføreren til kommunestyremøtet som avholdes 16. februar. Spørsmålene som vi ønsker svar på fra ordføreren berører oversikt over hvor mange som får avslag på sykehjemsplass eller omsorgsbolig, avvikshåndtering, ferieavvikling, opplæring og utvikling av personalets kompetanse.

Høyre ønsker også en tilbakemelding på status for ny organisering av ledelse både på sykehjemmet og ute i hjemmesykepleien.

Anne May S. Olsen ordførerkandidat Hvaler Høyre

Powered by Labrador CMS