Debatt:

Hotell på Sand

- Vil enkeltpolitikere i Hvaler Arbeiderparti gå mot eget valgprogram og partivedtak?

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Dette spørsmålet er vi faktisk nødt til å stille etter å ha lest kommunestyrerepresentant Wenche Wroldsens kommentarer til artikkel i Fredrikstad blad 17.05.2024. 

Utbyggerne på Sand ønsker nå et "foreløpig politisk vedtak" fra det politiske flertall mht høyde og utforming, et ønske som avviker helt fra vanlig saksgang. Det sier seg selv at kommunestyret ikke kan stemme over en utbyggers intensjoner.

Kilebu og Jansen "frister" også med et felles basseng. 

Wroldsen skriver i sin kommentar at hun nå har en jobb å gjøre i Hvaler Arbeiderparti for å få realisert hotell på Sand og at det må legges til rette for et hotell her. 

Området er regulert til næring skriver hun videre, noe som sårt trengs her ute. 

Og hun gleder seg til å kunne gå til svømmehallen på Sand fra Rød på Asmaløy. 

Ved valget i 2023 gjorde Hvaler Arbeiderparti et brakvalg på tross av at AP sliter nasjonalt. 

I en kommentar til Fredrikstad Blad dagen etter valget, uttalte ordfører Mona Vauger at standpunktet mot hotellplanene på Sand var en medvirkende årsak til fremgangen for Hvaler Arbeiderparti. 

Noe vi forstår godt ettersom dette ble den viktigste enkeltsaken i valget og som skapte mest engasjement. 

Hotellplanene på Sand ble behandlet i medlemsmøte i Hvaler Arbeiderparti 30 oktober 2022, hvor partiet gikk inn for å si nei til hotellplanene. 

Hvaler Arbeiderparti gikk til valg på bl.a følgende saker for perioden for 2023 - 2027:

  • "Hvaler AP ønsker ikke at det skal bygges høyhus på Hvaler som ikke er stedstilpasset". 
  • "Hvaler AP skal bidra til å tilrettelegge for plassering av hotell der det er hensiktsmessig, og der det vil gi ringvirkninger til annen næring". (dvs ikke Sand). 
  • "Det skal arbeides for å realisere svømmehall ved Hvaler Hvaler barne- og ungdomsskole." (dvs ikke Sand). 

Har ikke Wroldsen fått med seg dette? Eller sliter hun med å forholde seg til flertallsvedtak hun ikke er enig i og hva det store flertall av Hvalers innbyggere mener? 

Har ikke Wroldsen kunnskap om Hvalers kommuneplan og andre overordnede planer? 

Området er bla regulert til hotell/overnatting, men kommuneplanen sier "Ethvert tiltak skal underordne seg Hvalers natur og kulturlandskap og det skal legges vekt på å bevare landskapssilhuetter."

Hun nevner heller ikke i sin kommentar det store naturinngrepet, forringelse av kulturmiljø, og den store faren for omgjøring til private leiligheter som hefter ved prosjektet på Sand. 

Dette som følge av den uegnede lokaliseringen inne i skogen på Sand, langt fra badestrender, sjø, andre fasiliteter og tilbud. 

I et leserinnlegg for å forhindre utbygging av boliger til barnefamilier på Rød hadde imidlertid pipa en helt annen lyd hos Wroldsen, når det kom til argumentasjonen for å forhindre dette. 

I innlegget siteres valgprogrammet for Det norske Arbeiderpartiet; 

"Gi hensynet til natur og klimaarbeidet større vekt i bygningsloven, og styrke kommunens rolle og kompetanse i natur og klimaarbeidet". 

"Stanse tap av arter og naturtyper, ta vare på det biologiske mangfoldet og urørt natur". 

Dette understreker hun med ordet: Viktig! 

Når vi leser argumentasjonen som ble benyttet for å hindre utbyggingen på Rød var vi helt sikre på at Wroldsen stilte seg 100% bak flertallsvedtaket mot hotellplanene på Sand. 

Eller er den uberørte naturen på Spjærøy mindre verdt enn den på Rød hvor Wroldsen bor?

"Tilbudet" fra utbygger om et felles basseng på Sand er forøvrig en fullstendig avsporing og en helt urealistisk tanke på grunn av kommunens økonomi, og ytterligere arealbruk på tomta.

Store kommunale kostnader knyttet til investeringer i teknisk infrastruktur for vann og kloakk på Sand, og avtale om leie av basseng langt frem i tid, i et risikofylt hotellprosjekt, er vel ikke akkurat noe særlig fristende, kommunens økonomi tatt i betraktning. 

Vi forventer at Hvalers politikere følger partienes vedtak og valgprogram, noe som er av avgjørende viktighet i et lokaldemokrati. 

Wroldsen skriver i et av sine mange innlegg mot utbyggingen på Rød i Hvaler Budstikke at hun som folkevalgt forplikter seg til å lytte til innbyggerne og hva de ønsker for fremtidige Hvaler.

Vi forventer da at hun følger egne partivedtak og valgprogram og respekter stemmegivningen til Hvalers innbyggere. 

Valget 2023 talte sitt tydelige språk og vi forventer at Wroldsen lever opp til sine egne uttalte forpliktelser og nå jobber for å sette sluttstrek for hotellplanene på Sand.

Noe annet hadde vært helt uhørt og en hån mot lokaldemokratiet.

 

Skribenter: Jørgen Eliassen, Ellen Enger, Axel Charles Dahlgren, Monica Bjørnstad, Elin Olsen og Jim Olsen

Powered by Labrador CMS