Cathrine Linnes, Hvaler FrP, er forfatter av denne artikkelen.

- Riktige grep må tas for å redde Hvalers kommune økonomi

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Så langt vi i Fremskrittspartiet merker på velgerne, er vi ganske sikre på at vi får seks mandater, men vi håper selvsagt på sju. Vi vet at Høyre lå an til fire, og vi håper de greier fem mandater, slik at vi kan få et flertall på borgerlig side ved valget 11. september 2023.

Jeg tror fire år med Arbeiderpartiet og deres venner er mer enn nok for Hvaler-samfunnet om Hvaler skal eksistere i fremtiden som en egen kommune. De neste fire år er en ryddejobb for å få sving og orden på kommune økonomien, slik at Hvaler kommune kan komme videre. Vi er overbevist om at Fremskrittspartiet besitter god økonomiforståelse og er det rette parti til å ta jobben for å rydde opp i kommunes økonomi.

Eiendomsskatt

I forrige uke fikk vi besøk av tidligere Sentralbanksjef Øystein Olsen. Vi hadde en hyggelig prat. Han var i likhet med oss i FrP, enig i at eiendomsskatten kun forgifter hele Norges boligpolitikk, ved at folk må gå fra gård og grunn pga. en så usosial skatt som rammer svært skjevt og urettferdig.

Om økonomien er så dårlig i Norge at man må ha inn ytterlige skatter fra befolkningen får man legge på én eller to prosent på vanlig lønnsinntekt og bedriftsbeskatning. Da får vi i alle fall en mer rettferdig skattemodell. Et hjem skal ikke være et skatteobjekt.

Hvaler kommune tar inn ca. 47 millioner kroner i året i eiendomsskatt. Den må gradvis trappes ned fra dagens nivå. Vi i FrP vil gjennomføre en reduksjon i eiendomsskatten hvert år de neste fire år. Klarer vi 10% det første året er dette en god start. Så får vi øke etter hvert som inntekten kommer på plass.

Vi vil få et overheng, men når ett år har gått, har vi kommet langt på vei når det gjelder formuesskatten. Første året vil reduksjonen av eiendomsskatten påvirke resultatene, men vil fort sørge for en økt inntekt ved tilflytting av folk med store formuer.

Formuesskatt

Glem ikke at de som velger å flytte til en kommune med en lavere formuesskatt, som FrP foreslår for Hvaler, vil få sin formuesskatt halvert, samtidig som de slipper å flytte til utlandet og måtte selge alt de har av bolig etc.

Formuesskatten utgjør ca. 4% av kommunens inntekter, og hvis man da skulle benytte 5/7-deler blir dette ca. 16 millioner kroner som Hvaler kommune må ta igjen.

Det er realistisk. Jeg ville aldri foreslått noe slikt om jeg ikke var overbevist om at dette blir en god løsning. Hvaler kommune vil i dette tilfellet få 0.2 promille av tilflytternes formue, i tillegg til deres inntektsskatt.

Hvordan skal kommunen rette opp et forventet underskudd på 30 mill i år?

Vi har ikke bare 30 millioner kroner vi skal rette opp, vi har også et etterslep på selvkost. I tillegg kan vi kanskje få en svært høy utgift med den nye fergen.

Først og fremst vil vi benytte reduksjonen i formuesskatten som en løsning for å få inn nye skatteinntekter. Dette har vi stor tro på. Vi ønsker en prosess som skåner innbyggerne.

Om vi ikke velger en slik løsning, blir innstrammingen tøffere og hardere for innbyggerne og kommunens ansatte.

Vi har også mye å hente på sykefraværet, som er særs høyt. I tillegg må det en gjennomgang av alle kommunens utgifter (vi snakker om ikke-lovpålagte oppgaver). Lovpålagte oppgaver skal gjennomføres som normalt. I tillegg vil vi da trenge en generell opprydding i kommunen.

Betalt spisepause kan om nødvendig ryke.

Men vi mener om vi kommer til makten, og får styringen, at vi kommer til å greie dette med formuesskatten som vil medføre at det vil dryppe litt på oss andre også.

Vi kan bare ta Kapital 400 rikeste, så kan det være mange som har interesse av å halvere formuesskatten sin. Man trenger ikke større fantasi. Men vi har hatt flere henvendelser både skriftlig, telefonisk og personlig. Derfor mener vi at det ikke er håpløst å rette opp økonomien i Hvaler kommune.

Cathrine Linnes, Hvaler FrP

Powered by Labrador CMS