Stine Kongelstad og Øystein Alme er forfattere av denne artikkelen om mudringen til Kystverket.
Stine Kongelstad og Øystein Alme er forfattere av denne artikkelen om mudringen til Kystverket.

- Vi er redde for en miljøkatastrofe i skjærgården vår når forurensede muddermasser skal dumpes på Svaleskjær ved grensen til Hvaler

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Tør vi la dette skje? NEI – Vi vil protestere lørdag 2. september – BLI MED

Vi bor på Hvaler og vil vise vår bekymring og protestere mot dumping av forurensede masser i fjorden. Vi vil vise vår støtte til politikere og frivillige organisasjoner som lenge har jobbet for å stoppe dette.

Vi trodde, frem til juni at statsforvalterens vedtak satte en stopper for dumpingen, men NEI- Kystverket og Fredrikstad vil likevel dumpe mudderet, nå på Fredrikstad sin side av Svaleskjær.

Det vil vi protestere mot.

Vi håper mange i hus og hytter på Hvaler vil bli med på denne aksjonen 2. september, der vi går sammen og viser at vi ikke vil ha fjorden vår forurenset.

I 2023 vet vi bedre enn å bruke havet som søppelplass.

Lørdag 2. september samles vi på Kråkerøysiden av gangbrua i Fredrikstad for en fredelig demonstrasjon, med bøtter i hendene eller en trillebår, og marsjerer samlet over gangbrua. Vi går over Stortorget, der vi antar mange av Fredrikstads politiske partier står på stand nå rett før valget.

Vi viser vår motstand ved å gå samlet over Stortorget, videre ned gjennom gågata og til Dampskipbrygga. Der har vi tillatelse til å samle hele bøtteballetten for markering med appeller og innlegg. Bøtter og trillebårer gjør oss mer synlige, og symboliserer massene vi ikke vil ha dumpet i sjøen.

Fakta om saken:

Kystverket legger i disse dager ut anbud for mudring av 750.000 kubikkmeter forurenset mudder fra utløpet av Glomma i Borg Havn.

475.000 kubikk av dette er planlagt å spyles ned i sjøen gjennom rør, mot deponiet på Svaleskjær – på Fredrikstad-siden av kommunegrensen til Hvaler. Dette er særdeles bekymringsfullt, og de har tenkt å starte allerede neste år!

Alle har forståelse for at Fredrikstad trenger å mudre i havna si, men man må bruke den beste teknologien som er tilgjengelig for å unngå "svinn" utover med strømmene. Det vi er mest bekymret for er at Kystverket, med støtte fra flere politiske partier i Fredrikstad, ønsker å dumpe dette i sjøen på grensen til Hvaler.

Rapporten fra prøve-deponeringen på Svaleskjær i fjor høst indikerer at anslagsvis 18 prosent av mudderet som ble spylt ned gjennom rør forsvant med strømmene før det nådde havbunnen.

Dette tilsier at ca. 85.000 kubikk vil forsvinne med strømmene ut til Hvaler, og sannsynligvis videre ut i Oslofjorden – bare under selve nedpumpingen. Omgjort i 10-liters vaskebøtter utgjør dette volumet 8,5 millioner bøtter med mer og mindre forurenset grisete mudder!

Dette er skremmende mye, og mudderet vil legge seg som et teppe over havbunnen og ødelegge det meste av liv i havet over store områder!

Undersøkelser i mudringsmassene har påvist store mengder miljøgifter, blant annet kvikksølv. Miljødirektoratets tillatelse til Kystverket bygger på at kvikksølv vil nedbrytes i sjøen innen 21 måneder.

Ny kunnskap påviser nå at nedbrytningstiden er minst 27 år!

Erfaringene fra mudring gjort i Singlefjorden i 2014, viser at massene som faktisk lander i deponiet heller ikke blir liggende, men bli tatt med strømmene videre utover. Til sammenligning ble det dumpet 45.000 kubikk i Singlefjorden. Derfra melder dykkere og marinbiolog Pia Ve Dahlen om dødt hav den dag i dag, snart 10 år etter.

Hva er alternativet til å dumpe forurenset grisemudder rett i sjøen?

Jo, det er å ta alt på land! Deponere det i et sikkert deponi som ved Borge Pukkverk sitt deponi i Fredrikstad. Eller man kan rense det på land ved å etablere et renseanlegg på Øra, noe som vil kunne bidra til nye arbeidsplasser i "sirkulærøkonomi-kommunen" Fredrikstad. Da kan mye av massene gjenbrukes, og man får et anlegg også for fremtidig vedlikeholds-mudring.

For Glomma vil helt sikkert bringe med seg mye ut i havna også i fremtiden. Dessverre er ikke disse løsningene verken blitt vurdert eller utredet av Kystverket.

Det er først og fremst sjødeponeringen ved Hvaler vi vil protestere mot. Hvaler kommune fikk i mars i år medhold av Statsforvalteren i at man ikke kan dumpe forurenset slam og mudder i sjøen på Hvaler.

Likevel besluttet Kystverket i juni, med støtte fra majoriteten av politiske partier i Fredrikstad, å pumpe ned massene med vanntrykk til et deponi rett ved kommunegrensen vår.

Det bør bemerkes at grunnet Statsforvalterens vedtak ble massene som skal deponeres i sjøen ved Hvaler redusert fra svimlende 2,7 millioner kubikk – til mindre svimlende 475.000 kubikk. Men likevel, det er 475.000 kubikk for mye i en allerede ganske forurenset fjord.

Så hva kan vi gjøre med dette?

Jo, vi kan samlet vise at vi står bak kravet om at ALT SKAL PÅ LAND. Gjennom en fredelig markering i Fredrikstad vil vi nå ut med dette budskapet til Kystverket og til politikerne i vår nabo-kommune.

BLI MED, ta med noen vaskebøtter eller en trillebår, som gjør oss synlige og symboliserer mengden forurenset mudder som er planlagt dumpet ved Svaleskjær - 475.000 kubikk som utgjør 47,5 millioner 10 liters vaskebøtter. Det er skremmende mye.

Del gjerne dette og engasjer alle du kjenner – og aller helst møt opp selv for å støtte parolen om at alt som mudres må på land!

Stine Kongelstad og Øystein Alme, bekymrede Hvalerboere med kort fartstid

Powered by Labrador CMS