Debatt

Anne Marit Skovly fra Hvaler MDG er tydelig på at skoleskogen bør få leve.

- La skoleskogen på Hvaler få leve!

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Vi står midt i et dilemma med natur kontra bolig i Hvaler kommune. Skogen rundt skolen er planlagt for enda et boligområde, noe mange av de som allerede bor der, skolebarna og rektor med ansatte, samt barnehagen ved siden av, er sterkt imot. De bruker skogen flittig hver dag til lek, læring og rekreasjon. 

Dette planforslaget ligger nå ute til høring med vegforslag fra nord, vest for skolen.

MDG Hvaler mener at arealet skal tilbakeføres til LNF-område. JA til bevaring av skog, myr og en grønn lunge rundt Norges fineste skoleområde!

Tap av naturmangfold er et hett tema, og kunnskapen om dette har på rekordtid blitt folket til del. NRKs program Oppsynsmannen har nemlig dokumentert - blant annet gjennom bruk av kunstig intelligens og satellittbilder - at 79 kvadratmeter med natur går tapt hvert minutt i Norge. 

Dette er ikke en statistikk vi ønsker å bidra til.

1. februar gikk startskuddet for "Operasjon planvask" i Larvik, der det skal vurderes om områder som er avsatt til utbygging skal tilbakeføres. Regjeringen forventer en stor samfunnsmessig gevinst av dette. Det er ingen skam å snu, heller ikke her på Hvaler.

I en reguleringsplan vedtatt i 1991 er det avsatt området rundt Hvaler barne- og ungdomsskole til industriformål. Dette søkes omregulert til småhusbebyggelse med utbygging av inntil 43 nye boenheter. Hvaler MDG ønsker heller en omregulering til LNF-område for å bevare natur med skog, myr og en grønn lunge rundt Norges fineste skoleområde.

Skogen er hjemmet for artsmangfold og truede arter, fungerer som karbonlager og som sted for fascinasjon, inspirasjon og rike naturopplevelser. Hvalers eneste barne- og ungdomsskole og Asmaløy barnehage nyter i dag godt av sitt grønne nærmiljø. En intakt skog er et fantastisk økosystem. 

Vi trenger en heiagjeng for å sikre oss at alle barna våre får oppleve skog slik den faktisk ser ut fra naturens side.

Når det gjelder naturverdier i det påtenkte boligområdet, er det kartlagt myr med sumpskogmark. Slik skog har en viktig funksjon for sopp og for insekter. Videre er det en kjent overvannsproblematikk nord i planområdet (ved myra). Dette har innvirkning på skoleområdet og de omkringliggende boligområdene. 

Klimaendringer med flomproblematikk er høyst aktuell, og kunnskapen vi har fått i nyere tid om myrenes funksjoner gjør at vi i størst mulig grad må verne alle myrer og omkringliggende områder. Slike områder absorberer mye vann og sørger for viktig lagring av CO2. Bygging tett innpå myr er risikofylt. 

Hvaler MDG med våre venner er såpass bekymret at vi har tatt kontakt med biolog Dag O. Hessen, professor ved UiO. Dag O. Hessen forteller at det nå er på trappene et generelt vern av myr her i Norge. Han ber oss passe på at alle tiltak som kan påvirke myra vil forstyrre denne som økosystem og dens vannbalanse.

MDG Hvaler har i sitt program et mål om at Hvaler kommune skal bli arealnøytral ­, noe 80 andre norske kommuner allerede har vedtatt, eller er i en prosess med å vedta. 

MDG Hvaler håper vi kan tenke nytt rundt hvordan vi skal vinne flere småbarnsfamilier til øyriket vårt. Vi tror ikke at nedbygging av store naturområder og ødeleggelse av det flotte og unike skoleområdet vårt er løsningen.

For Miljøpartiet de Grønne Hvaler

Anne Marit Skovly

Styremedlem

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS