Leserinnlegg

Bildet er fra beredskapsmøtet i Hvaler rådhus tidligere i vår.

Beredskap i øysamfunnet

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

I likhet med hele Hvaler, er Hvaler Styrbord bekymret for tilstanden til broene, og for konsekvensen av at en eller flere av disse, midlertidig eller permanent, skulle bli utilgjengelig.

Vi ønsker å rette fokus mot beredskapen i forhold til fylkesvei 108. Det er en kjent sak at Kjøkøysund bro er moden for utskifting, og at den er under Statens Vegvesens overvåkning.

Også ved Asmaløy bro har det i lengre tid vært trafikkbegrensende tiltak, med kun ett kjørefelt åpent av gangen.

Hvaler Styrbord er bekymret for beredskapen i tilfelle brostenging, og vi kommer til å stille spørsmål om dette i kommunestyremøtet 15. juni.

Vi vet at både Skipstad og Korshavn fergeleier kan bli operative havner dersom Hvalertunnelen blir ufremkommelig.

Men hva skjer om en av eller flere av broforbindelsene blir stengt?

På Lille Revholmen hadde man før fastlandsforbindelsen et fergeleie. Dette stedet ligger nå under en reguleringsplan hvor det i disse dager søkes om dispensasjon i forhold til endring av fasade til nybygg for kontor/verksted/lager.

* Vil dette fergeleiet kunne tas i bruk dersom Kjøkøysund bro blir ufremkommelig?

* Og tas dette hensyn til under behandling av dispensasjonssøknadene?

* Eksisterer det eventuelt andre muligheter på vestre Hvaler?

Som en oppsummering av overnevnte tekst ønsker Hvaler Styrbord i kommunestyremøtet 15. juni en orientering basert på følgende spørsmål:

  1. Hvilket ansvar har Hvaler kommune i forhold til beredskap og eventuelle tiltak dersom én eller flere broer på fylkesvei 108 blir ufremkommelig?

  2. Eksisterer det i dag en beredskapsplan som inneholder tiltak knyttet til ufremkommelige/stengte broer, og kan det eventuelt gjøres en fremstilling av disse tiltak?

Hvaler Styrbord v/ Bjarte Bjønnes - gruppeleder og Ingerid Bjercke - leder

Powered by Labrador CMS