Leserinnlegg

- Hva er status for veteranplanen i Hvaler?

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert
Anne May Sandvik Olsen, Hvalers ordførerkandidat.

Gjennom årenes løp har 100 000 norske kvinner og menn tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land. Noen av disse bor i dag i Hvaler kommune.

En lokal veteran-plan er et internt plandokument for kommunen. Den skal synliggjøre det ansvaret som den enkelte kommune har og tar for sine veteraner.

Noen kommuner utarbeider egne planer, mens andre inngår interkommunalt samarbeid på området.

Et betimelig spørsmål å stille i sakens anledning er: Hvor er veteranplanen til Hvaler, ordfører?

De overordnede målene med å utarbeide en kommunal veteran-plan er å styrke samfunnets anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteranene og deres familier før, under og etter at de har vært i internasjonal tjeneste for Norge.

Tore Henrik Meberg-Hansen, Hvaler Høyres 6. kandidat

Dette er et arbeid som har pågått gjennom skiftende regjeringer.

Dagens regjering viderefører arbeidet med å lage en ny og styrket tverrsektoriell tiltaksplan for oppfølging, ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner og deres familier.

Åtte departementer er involvert i arbeidet. Et av målene er blant annet å forbedre samhandlingen mellom aktører i det sivile hjelpeapparatet, og øke kunnskapen og bevisstheten i sivil sektor generelt.

Det er kommunene som har fått ansvar for å utarbeide lokale veteranplaner.

Allerede i oppfølgingsplanen fra 2014 ble kommunene oppfordret til å utarbeide kommunale planer. For Hvalers del kan det virke som om utarbeidelsen av en veteran-plan har sviktet, både for det borgerlige og rødgrønne flertallet.

Det viktigste er imidlertid at det gjøres, at saken settes på den politiske dagsordenen og at noe skjer.

Hvaler Høyre oppfordrer til at kommunen utarbeider en veteranplan for Hvaler.

Anne May Sandvik Olsen og Tore Henrik Meberg-Hansen

Ordførerkandidat, Hvaler Høyre, og 6.kandidat, Hvaler Høyre

Powered by Labrador CMS