Meninger:

Slik ser det ut på området bak Kollen, tidlig tirsdag morgen.

- Kjære Hvaler kommune v/politikere og administrasjon, næringsaktører, styret i HNF og øvrige berørte

Dette er et åpent brev fra Hvaler Næringsforenings daglige leder, Anne Cedervall. 

Publisert Sist oppdatert
Anne Cedervall er daglig leder i Hvaler Næringsforening, og forfatter av dette innlegget.

Det vises til klage på vedtak 71/24 om "Igangsettingstillatelse – trafo/sjøbod og kabelføring gjennom Kollen – 3/240 – Torvet 7".

Historikken rundt etablering av nytt ferjetilbud er godt kjent og trenger ingen repetisjon, og selv om det er viktig å fokusere på det positive, så er dessverre denne henvendelsen preget av stor frustrasjon.

Fra å skulle hatt på plass ny ferge på strøm 1. januar, sitter vi i dag med en til dels halvveis løsning. Ny ferge kom først i april, og har vært frem og tilbake på verksted grunnet ulike hendelser. Strømmen har latt vente på seg, med bakgrunn i hvordan denne skulle føres frem til fergeleiet, og hele prosessen bærer preg av dårlig prosjektstyring, forkunnskap og planlegging.

Nå er vi midt i mai måned og starten på høysesong for næringslivet på Skjærhalden. Det er i perioden mai - august at næringsaktørene bygger grunnlaget for å kunne drifte hele året, og kunne gi besøkende gode tilbud også utenfor sesong, noe selv Hvaler kommune satser på gjennom "Hvaler hele året".

Med bakgrunn i ovenstående: 

Hvordan kan det ha seg at Hvaler kommune tillater oppstart av anleggsarbeider midt i kjerneområde på Skjærhalden fra uke 19 og frem til juli? 

To av de fire sommermånedene næringslivet er avhengig av, og som burdet vært fredet for alt annet enn å gjøre det mest mulig hyggelig for besøkende. Muntlig har det kommet frem en tillatelse til graving på fergeleie første uken i juli, uten at det vites hvem som har gitt denne tillatelsen. 

Ingen varsling er gitt i forkant, til verken næringsaktører, grunneiere, beboere eller øvrige. 

Ved etterlysning av dette pekes det på paragrafer for hva som er pliktig varsling og ikke, men det har nå kommet frem at ved støyarbeider skal omgivelsene varsles og god informasjon gis. 

Men, glem paragrafer et øyeblikk, hvor er sunn fornuft og respekten for næringsaktørene?

17. mai og pinsehelgen er over, og det har vært stor trafikk på Skjærhalden, noe næringsaktørene har sett frem til for både handel, servering og kos. Så er det altså satt i gang gravearbeider bak Kollen som er plasskrevende, støyende og gjør fremkommelighet vanskeligere. 

I løpet av helgen har det vært mange utfordrende situasjoner. Det er mye trafikk i dette området, og det forventes ikke mindre trafikk i kommende sommersesong.

Arbeidet til nå er kun forarbeid, før boring i fjellet, og nå er det altså et stort krater der det tidligere var abonnementsparkering, plass for Brann og redning, parkering for Kornmagasinet osv. Samtidig har veibanen blitt smalere. 

Konsekvensene av dette er at disse blir flyttet til betalingsparkeringen og legger beslag på sårt tiltrengte parkeringsplasser for besøkende. Parkering er kanskje en bagatell midt oppe i det hele, men en av ringvirkningene som påvirker hele infrastrukturene i et fra før svært presset område.

Det som ikke er en bagatell, er at når støyarbeidene ved boringen starter, og anleggstrafikken tilspisser seg, hvem ønsker da å sitte og kose seg på en av restaurantene? 

Besøkende på Skjærhalden gjør gjerne flere ting; de handler, spiser, går tur osv. Ville du oppsøkt noe som i utgangspunktet skal være en sommeridyll under disse forholdene...med boring i fjell og anleggstrafikk som bakgrunnsmusikk? 

Ville du likt å legge deg til i en koselig gjestehavn for å bli vekket av anleggsarbeid klokken 07.00? 

Fraværet av besøkende og den omsetningen de representerer er kritisk og en stor frykt blant næringene, som allerede merker lavere omsetning grunnet trangere økonomi hos folk.  Ville det ikke da vært naturlig for en kommune å gjøre positive tiltak for å tilrettelegge for besøkende og handel, i motsetning til å innskrenke og vanskeliggjøre fremkommelighet og hygge, for ikke å snakke om all irritasjon og negativt omdømme dette bidrar til.

Klage er sendt Hvaler kommune fra Hvaler Næringsforening på vegne av flere næringsaktører og grunneiere, uten at denne en besvart ennå. Det er for øvrig flere enn navngitte aktører i klagen som stiller seg bak denne.

Er det Hvaler kommune eller Østfold Kollektivtrafikk som setter premissene for næringslivet på Hvaler? 

Hvem ivaretar næringslivets interesser fra kommunens side og viser de den respekt de fortjener? 

Det er mange spørsmål fra næringsaktørene det er vanskelig å finne fornuftige svar på. Det at ØKT svarer ut at en rekke forsinkelser har ført til oppstart nå... er det da akseptabelt at denne fremdriftsplanen styres av andre enn Hvaler kommune, og er det noen grunn til at næringslivet på Skjærhalden skal ofres for dette?

I uken før pinse skulle det vært foretatt en prøveboring, som visstnok er avgjørende for planlegging av videre arbeid. Dette ble utsatt flere ganger, men burde ha vært ferdig før 17.mai. 

Nå skal dette skje 21. og 22. mai, og selv om vi helst skulle unngått dette, har vi forståelse for at det kan bidra til bedre å forutsi tidsestimat for boringen. 

Men nå er det imidlertid næringslivets interesser vi skal verne om, så det forventes at noen setter foten ned og stopper videre arbeid etter prøveboring, for å gjenoppta dette til høsten. 

Det oppleves bare veldig skuffende at ikke Hvaler kommune selv så konsekvensene av dette, vernet om næringslivet på Hvaler og satte oppstartstidspunkt til 1. september.

Vi håper flere ser urimeligheten i denne prosessen, som handler om mer enn bare støyarbeider. Det er langt flere negative konsekvenser forbundet med dette arbeidet. 

På vegne av næringslivet på Skjærhalden ber vi om tilbakemeldinger på hvordan vi sammen kan gjenoppta et hyggelig Skjærhalden for sommersesongen 2024.

Med vennlig hilsen

Hvaler Næringsforening

Anne Cedervall Daglig leder

Powered by Labrador CMS