Kvinnedagen 8. mars

Mona Vauger og Albertine Lund er forfattere av denne artikkelen

- Gratulerer med dagen til alle dere flotte kvinner her på Hvaler!

Dette er en kronikk fra ordfører Mona Vauger og Albertine Lund på kvinnedagen 8. mars. 

Publisert Sist oppdatert

 - Vi har lyst til å fortelle litt fra vår lokale historiker Katrine Lorentzen Sandstrøms utgivelse fra stemmerettsjubileet.

Tidlig på 1900 tallet var det stor aktivitet i kvinne-felleskap gjennom foreningslivet. Blant lokale foreninger var Hvaler Arbeiderpartis Kvindeforening. De var aktive i det som ble sagt var "Norges mest konservative prestegjeld".

De engasjerte seg i familiespørsmål, barneomsorg, mødrehygiene, boforhold, i avholdsbevegelsen - og de ønsket likestilling - noe som var kontroversielt den gangen også hos noen av de andre kvinneforeningene som forsvarte datidens kvinnesyn og påsto at kvinner ikke hadde den nødvendige kunnskapen for å drive med politikk.

Misjonskvinnene kritiserte arbeiderkvinnene i et "dette forstår du deg ikke på"-innlegg i Fredriksstad Blad i august 1909:

"At de stemmeberettigede Kvinder , der nu i Aar for første Gang skal deltage i Stortingsvalget, føler Trang til at sætte sig ind i de forskjellige Partiers Programmer, er en Selvfølge, og vi mener det er riktig: men det sker nu ikke paa den Maaden, at Kvinner holder 14 daglige Møder og snakker i Øst og Vest. Arbeiderkvinder har ikke Betingelse for at kunne utrede for hverandre de Sager, som er oppe i Tiden: nu det faar Mændene utrede for os."

Arbeiderkvinnene svarer i Smaalenenes Socialdemokrat 21 .august 1909 :

"Denne underkjennelse av vort eget kjøn protesterer vi imot. Vi har samme skoleutdannelse som vore mænd ha forud for os i politiken, hvis vi som mændene følger med i tidens spørsmål : Men det er det vi dessverre ikke har gjort." 

De svarer videre på kritikken om at det er de borgeliges politikk som bevisst har holdt kvinner utenfor den politiske arena, og som dermed har skyld i kvinners forhold til politikk. 

"Eders indlæg viser at dette desværre hittil har lykkes borgepartiene alt for vel."

Albertine Lund ble formann i Hvaler Arbeiderpartis Kvinneforening, og en foregangskvinne som satt tidlige spor. Foreningen ble stiftet i 1909. 

Dette arbeidet ga resultater. Foreningen samlet inn penger ved å arrangere basarer og andre sosiale tilstelninger. Hvaler Aps kvinneforenings største og mest betydningsfulle innsats var arbeidet med å ta vare på folk som ble rammet av sykdom og inntektstap i en tid uten offentlige velferdsordninger. 

Albertine foreslo også at de skulle skaffe en sykepleier til de tre vestre øyene på Hvaler, Vesterøy, Spjærøy og Asmaløy. Hvaler kommune betalte halve lønnen hennes. Dette var forløperen til det offentlige velferdssystemet vi har i dag.

På Folkets hus ble det arrangert samlinger, politiske foredrag og fester, aktiviteten var så stor at det var vanskelig å få leid "Huset".

 Hvaler Arbeiderpartis Kvindeforening samarbeidet med kvinneforeninger i Fredrikstad, og hadde flere store fellesmøter i sommermånedene i 1913 da det ble almen stemmerett for kvinner.

Foranledningen til disse fellesmøtene var, etter forslag fra Albertine Lund som skrev til kvinneforeningene i Fredrikstad om å få "overvære et møte hos dem", noe som ble" godkjent med begeistring." 

Senere samme år ble det holdt fellesmøte i Torsnes. På talerstolen sto Katti Anker Møller, som holdt et av sine berømte foredrag om navn og arverett for uekte barn. 

Dette var en viktig kvinnesak, men som også var kontroversiell og skapte splittelser.

Splittelsene fulgte de politiske skillelinjene, der Møller fikk bred støtte av Arbeiderpartiets kvindeforeninger som så på navne-og arveretten til faren som et viktig ledd i likestillingen mellom kjønnene. Dette var et kvinnekrav, men hadde også betydning for arbeiderklassens kår generelt.

Kvinnene startet en form for velferdsstat. Kvinner fikk også låne penger til selvhjelp som å kjøpe symaskin og utstyr som gjorde det mulig å fø seg selv og barna.

Vi er stolte av arbeiderkvinnene på Hvaler som startet kampen for likestilling. De gikk foran og brøytet vei her på Hvaler, slik at vi i dag har frihet. Norges første kvinnelige statsminister Gro Harlem Brundtlands ord fra 1992 er i dag like aktuelt:

"Vi må sørge for at kvinner kan oppfylle håpene og ambisjonene.

De må bli frie og likestilte til å treffe valg om sine egne liv.

De må ha en formell og vernet rettighet, og delta i utformingen av samfunnet.

Kvinnemakt er formidabel makt. Kvinners verdier har mye å by på.

Vi trenger kvinner på alle nivåer i forvaltning og styre lokalt og nasjonalt."

 

Gratulerer med kvinnedagen!

Mona Vauger, Hvaler første kvinnelige ordfører

Else Marie Lund, oldebarnet etter Albertine Lund og aktiv i Hvaler arbeiderparti

 

Powered by Labrador CMS