Åttekanten må selges til høystbydende, mener Hvaler Styrbord.

- Åttekanten skole må selges

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Hvaler Styrbord har hele tiden ment at Åttekanten Skole må selges til høystbydende. Dette for å finansiere vår nye flotte skole på Asmaløy. Dette var nemlig et av premissene for bygging av en ny skole - at et salg av Floren Skole og Åttekanten Skole skulle være med som en del av finansieringsgrunnlaget for byggingen av den nye skolen.

Nå ønsker posisjonen, altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Mdg å gå bort fra dette premisset, og ved å unnlate et salg, sette Hvaler Kommune i en enda vanskeligere økonomisk situasjon.

Hvaler Styrbord forstår at enda et samlingslokale i kommunen hadde vært ønskelig, men når de økonomiske realitetene er slik de er, blir posisjonens politiske ønsketenkning uansvarlig.

Til nå har Åttekanten Skole kostet Hvaler kommune over en million kroner "å ha stående". Hvaler Styrbord forventer at en intensjonsavtale om å ta i bruk eiendommen til leirskole og allbrukshus vil påføre kommunen vesentlige kostnader i tiden fremover. Det rødgrønne flertallet fikk nemlig trumfet gjennom en intensjonsavtale hvor Hvaler Kommune forplikter seg til å dekke alle driftskostnader ved Åttekanten frem til bygningene er tatt i bruk som blant annet leirskole.

At det rødgrønne flertallet også velger å "valse" over grunneieren av Åttekanten Skole er ikke mindre enn oppsiktsvekkende. Grunneier har allerede varslet et søksmål mot kommunen hvor det politiske flertallets intensjoner vil bli bestridt.

Tvisten vil stå om grunneier vil kunne selge sin grunn til markedet, når nå eiendommen ikke vil bli benyttet til det som lå til grunn for festeavtalen med Hvaler Kommune.

Hvaler Styrbord ser med bekymring på den lemfeldige holdningen det rødgrønne flertallet har i forhold til jus og økonomi.

Tiden er overmoden for å avhende skolen til høystbydende på det åpne markedet, og deretter bruke pengene til det de var ment til hele tiden. Å nedbetale gjeld.

Hvaler Styrbord v/ Lene Elgheim Bjarte Bjønnes

Powered by Labrador CMS