Dete bildet viser hvor fint det er i området hvor det er planlagt høyhotell, skriver Jørgen Eliassen.
Dete bildet viser hvor fint det er i området hvor det er planlagt høyhotell, skriver Jørgen Eliassen.

Hva vil Hvaler Høyre med Hvaler?

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Dette spørsmålet må stilles etter at vi har fulgt Hvaler Høyres valgkamp den siste tiden.

Signalene som gis fra partiets listekandidater er så motstridende at velgerne vanskelig kan vite hva man egentlig gir sin stemme til.

Hvaler Høyres 9 kandidat, Knut Martinussen, skriver i leserinnlegg i Fredrikstad Blad 26.08 at Hvaler Høyre skal være en; "veiviser for fremtiden".

Fordelen med å stemme på Høyre er at partiet viser en "sterk forpliktelse til en bærekraftig utvikling, noe som er spesielt viktig for Hvaler med sin unike natur og kystområder".

"Hvaler Høyre forstår viktigheten av å balansere vekst med vern av våre naturskjønne omgivelser".

Videre står det som følger; "Hvaler Høyre skal arbeide for å sikre at våre etterkommere kan nyte den samme vakre naturen som vi gjør i dag".

Iht VGs valgomat svarer imidlertid 5 av 8 av Hvalers listekandidater "HELT ENIG" eller "LITT ENIG" på følgende spørsmål: "Det bør bygges skyskraperhotell og hytteby på Hvaler?".

I Fredriksstad Blads valgomat svarer ordførerkandidat Sandvik-Olsen derimot "litt uenig" på spørsmålet om det bør bygges hotell på Sand inntil 14 etasjer høyt.

Swecos gode og grundige uavhengige konsekvensanalyse konkluderer med at høyhushotellet vil påføre Hvaler SVÆRT ALVORLIG MILJØSKADE mht landskapet.

Høyhushotellet på Sand vil helt åpenbart sterkt forringe det store unike uberørte natur- og tur området på Spjærøy som "hotellområdet" er en del av.

Hva skal Hvalers innbyggere med en "veiviser" som ikke selv har noen klar formening om hvilken vei Hvaler bør gå?

Vi mener at våre etterkommere skal nyte den samme vakre naturen som vi gjør i dag.

Men hva mener Hvaler Høyre, EGENTLIG?

Folkeaksjonen mot høyhushotell og hytteby på Hvaler

Ellen Enger, Elin Olsen, Axel Charles Dahlgren Ole Martin Olsen, Jørgen Eliassen, Jim K Olsen

Powered by Labrador CMS