Miljøvernorganisasjonene anker Førdefjord-dommen

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom anker dommen fra Oslo tingrett om gruvedumping i Førdefjorden.

Publisert

Det ble klart på et landsstyremøte i Naturvernforbundet onsdag ettermiddag.

Saken dreier seg om tillatelsen gruveselskapet Nordic Mining har fått av staten til å dumpe 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Miljøvernorganisasjonene mener det vil være til fare for livet og biomangfoldet i den nasjonale laksefjorden.

– Natur og Ungdom har sammen med Naturvernforbundet valgt å anke fjordsøksmålet til lagmannsretten, med særlig fokus på den norske forståelsen av EUs vanndirektiv. Vi mener at de norske myndighetene har en feil forståelse av direktivet og ønsker derfor en uttalelse fra Efta-domstolen som kan gi oss fasiten en gang for alle, sier leder Gytis Blaževičius i Natur og Ungdom.

Lang diskusjon

Saksøkerne mener en slik avklaring vil være viktig for norsk rett.

– Vanndirektivet står usedvanlig svakt i norsk rett. Slik dommen fra tingretten tolker det, kan alle vannressurser i Norge ødelegges dersom det finnes en økonomisk interesse for det. Dette betyr ikke bare at Førdefjorden kan stå i fare på grunn av denne misforståelsen, men også andre fjorder som er i samme situasjon, blant annet Repparfjord i Finnmark, sier Blaževičius.

NU-lederen utdyper overfor NTB:

– Vi håper å vinne i lagmannsretten og ønsker å endre statens forståelse av hva overveiende samfunnsinteresse egentlig betyr.

Blaževičius får støtte fra leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

– Vi har hatt en lang og god diskusjon rundt om vi skal anke, men har enstemmig kommet fram til at dommen fra tingretten er noe vi ikke kan leve med, sier Gulowsen til NTB.

Økonomisk barriere

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gikk på et nederlag da Oslo tingrett 10. januar slo fast at de ikke får medhold i at tillatelsen til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldig.

De ble også pålagt å betale til sammen 1,4 millioner kroner i sakskostnader til Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

– Det har vært økonomien som har vært den store barrieren her, men vi tør å ta risikoen. Dette er et godt bevis på at det er uforholdsmessig dyrt ta miljøsaker til retten, sier Gulowsen.

– I sin fulle rett

Han understreker at de har fått god støtte fra flere som heier på dem, og som har ment at de må ta saken videre. I tillegg blir også selve sakskostnadspunktet anket, slik at organisasjonene håper de i alle fall kan få med seg retten på at de ikke skal betale.

Det er Regjeringsadvokaten som fører saken på vegne av departementene.

– Miljøbevegelsen er i sin fulle rett til å benytte muligheten til å anke. Staten mener på sin side at tingrettens dom er både korrekt og solid. Vi vil derfor argumentere for at anken ikke skal føre fram, sier advokat Henrik Vaaler hos Regjeringsadvokaten til NTB.

Powered by Labrador CMS