Cirka 100 fritidsbåter ble kontrollert på grensen til sjøs denne pinsen.

Vellykket storaksjon til sjøs i pinsen - gjorde beslag av piller og amfetamin

Under årets pinseaksjon kontrollerte Tolletaten i samarbeid med Kystvakten opp mot 100 fritidsbåter. Det resulterte i beslag av piller og amfetamin. I tillegg ble det foretatt flere fortollinger.

Publisert

– Målet med aksjonen har vært å informere båtfolket om hvilke regler som gjelder på sjøen, kontrollere og vise tilstedeværelse. Det har vi lykkes godt med, sier tolloverinspektør Jan Aage Oppedal.

Gjorde beslag

Tollinspektør Jan Aage Oppedal og hans medarbeidere i aksjon.

Pinsen markerer for mange starten på båtsesongen. For å møte båttrafikken gjennomførte Tolletaten en varslet storkontroll i samarbeid med Kystvakten.

Til tross for mye vind og røffe sjøforhold, var det likevel mange som hadde tatt turen ut i båt denne pinsehelgen.

Kontrollen strakk seg fra Halden og Hvaler til Langesund. Området er grensenært og dermed høyt trafikkert av grensekryssende båtfolk.

Tolletaten stilte med sine tre tollkryssere «Svinør», «Snøgg» og «Hauk», mens Kystvakten stilte med to av sine større fartøy «KV Tor» og «KV Nornen».

Piller og amfetamin

Under aksjonen kontrollerte Tolletaten rundt 100 grensekryssende fritidsbåter. Det resulterte i syv fortollinger på til sammen 1390 kroner. I tillegg gjorde Tolletaten beslag av narkotiske piller og noen gram amfetamin.

– På sjøen er det ingen rød og grønn sone som de reisende er vant til når de passerer grensen andre steder, men det er fortsatt de samme reglene som gjelder til havs som på land, opplyser Oppedal.

Tolletaten kontrollerte også fartøy som har gjennomført reparasjoner i utlandet. Alle reparasjoner over 6000 kroner utført i utlandet er momspliktige og skal deklareres, forutsatt at du har vært mer enn 24 timer ute av landet. Under 24 timer er grensen 3000 kroner.

I fjor avdekket Tolletaten flere brudd på disse reglene.

– I år derimot registrerte vi ingen slike brudd. Det ser vi på som positivt og kan tolkes som at båtfolket har blitt flinkere på dette området.

– Har god oversikt

Vidar og Ingunn Lillholt ble kontrollert under årets pinseaksjon på grensen.

En av de som har vært på svenskehandel med båt under pinsen, er ekteparet Vidar Lihollt og Ingunn Lihollt.

– Vi møtes i år og, sier Vidar spøkefullt idet mannskapet ombord på Tolletatens tollkrysser «Snøgg» stopper ham for en kontroll ute i skjærgården på grensa mellom Norge og Sverige.

Ekteparet er mye ute på sjøen, og har møtt på Tolletaten opptil flere ganger tidligere.

Denne gangen har ekteparet vært i Strømstad et par dager, hvor de blant annet benyttet anledningen til å handle varer.

Med seg hadde ekteparet to kartonger rødvin, som er godt innenfor kvoten for hva man kan ha med seg av alkohol inn til Norge.

– Vi har holdt på med båt i over 40 år, så vi har ganske god oversikt over hvilke regler som gjelder til sjøs, forteller Vidar.

God læring

Skipssjef på Kystvaktskipet KV Nornen, Øystein Øksenvåg.

Pinseaksjonen ble også benyttet til å trene på samhandling med Kystvakten.

Norge har verdens nest lengste kystlinje, og sjøen er vår viktigste transportvei for frakt av varer.

– Aksjonen var god læring for begge etater. Med titusenvis av havneanløp hvert år trenger vi gode rutiner og godt samarbeid mellom statlige aktører for å regulere det som kommer inn til landet. Vi er alltid sterkere sammen, avslutter Oppedal.

Kystvakten er også godt fornøyd med årets aksjonen.

– Vi er jo den viktigste myndigheten på havet. Det er derfor viktig at vi støtter Tolletaten på en slik aksjon. Slik oppnår vi best mulig dekning og resultat, sier skipssjef Øystein Øksenvåg Johansen på KV Nornen.

Powered by Labrador CMS