Ny lørdagsserie i Hvaler Budstikke

Hans Herman Utgård har utallige timer med studier om stedsnavn på Hvaler. Gjennom en serie artiklter vil du hver lørdag få servert nye navn.
Hans Herman Utgård har utallige timer med studier om stedsnavn på Hvaler. Gjennom en serie artiklter vil du hver lørdag få servert nye navn.

Stedsnavn på Hvaler er temaet - hva betyr de?

Stedsnavnene våre er et skattkammer, og gjennom en hel serie skal Hans Herman Utgård nå presentere en rekke stedsnavn på Hvaler. Hver lørdag i tiden som kommer vil Hans Herman gi deg nye navn med forklaring på hva de betyr, og historier om hvorfor, i Hvaler Budstikke. Her er hans forord til serien.

Publisert
Hans Herman Utgård i det aller helligste hjemme på Nedre Utgård.
Hans Herman Utgård i det aller helligste hjemme på Nedre Utgård.

 - Stedsnavnene våre er et skattkammer. Mange stedsnavn er svært gamle, og har etterhvert blitt nærmest umulig å tolke, også for de som har en solid utdannelse innenfor språkvitenskap, lingvistikk og etymologi.

Språkfaglig innsikt er en nødvendighet for å unngå åpenbare feil, men selv "de lærde" får ofte problemer med å gi sikre tolkninger. Det er gjerne rom for flere alternative løsninger, da kildene er svake eller mangler helt.

Med solid fagkunnskap og erfaring kommer også erkjennelsen av at, jo mer man vet, jo mindre sikker blir man. 

I navneforskningen vil det derfor ofte foreligge mange alternative tolkninger, alle basert på faglig grunnlag.

 Siden stedsnavn har en så viktig lokalhistorisk betydning, har vi også mange ivrige historieinteresserte amatører rundt om i landet, som har egne tolkninger av lokale navn.

De har en særlig fordel ved sin lokalkunnskap, som kan være viktige elementer i tolkningene.

 Jeg er en av disse "glade amatører" som har brukt mye tid på Hvaler-navn og lokalhistorie. Som amatør er man ikke bundet av de strenge krav til fag og fag-kollegers strenge blikk og kritikk.

Jeg kan, som amatør, leke litt mer med alternativene,- særlig der det ikke foreligger gode skriftlige kilder - eller når navnene er så gamle at de muligens var feiltolket/feilskrevet allerede i de eldste kildene.

 Mitt utgangspunkt er ikke å gi endelige svar, men heller å åpne for flere mulige tolkninger. Det er spennende, og gir mer liv og mening til våre omgivelser. Det gir oss både identitet og kjærlighet til kommunen vår.

Jeg kan oftest ikke bruke mye plass til de "offisielle" tolkningene. Tekstene tar for seg alternativene, eller gir utfyllende opplysninger og nye perspektiver.

Noen av de følgende tekstene vi skal presentere i Hvaler Budstikke i ukene som kommer, er delvis basert på innlegg i Hvaler Menighetsblad for ca 20 år siden.

 Vennlig hilsen

Hans Herman Utgård

Powered by Labrador CMS